984
... و در فارسی معروف به انیشتن، ... مادر اینشتین به خاطر غیر یهودی بودن، سن بالا و نقص جسمانی ...


696
آلبرت انیشتن مردی که با حیله گری و ... به طور قطع انیشتن یهودی بشدت افراطی بود خودشو ...


409
انیشتن شخصیت بزرگی است و جدا از مسلمان یا یهودی بودن، متعلق به بشریت است.


435
... شده از آلبرت اينشتين. اعتبار تصویر: آرشیو آلبرت اينشتين، دانشگاه یهودی jerusalem، اسرائیل.


246
انیشتن به علت یهودی بودنش از دست نازی ها گریخت و به امریکا رفت. انیشتن حامی صهیونیست بوده و ...


590
... شده از آلبرت اینشتین. اعتبار تصویر: آرشیو آلبرت اینشتین، دانشگاه یهودی Jerusalem ، اسرائیل.


608
دوست عزیز البرت انیشتین یه یهودی بود اصالتا.اما مهم مسلمون و مسیحی بودن ... انیشتن یهودی ...


764
این یک نمونه تبلیغات مذهبی درباره ایمان انیشتن است که ... وجود خدا, وجود خدا انیشتن, یهودی, ...


762
... چقدر مستند است اما مساله بزرگ و کوچک کردن ایت الله بروجردی یا انیشتن ... از انیشتن یهودی ...


524
مگر یهودی ها چه خیانتی به تو و خانواده ات ... کلیپ انیشتن چه ربطی به اثبات وجود خدا داشت ...


65
آیا انیشتن به راستی روایات شیعه را اثبات کننده نظریه های نسبیت ... به انیشتن یهودی برای ...


323
سخنان آلبرت انیشتن . ۶ فروردین ... باورها و آیین های یهودی (بخش هفتم) حمایت می کنیم ...


987
انیشتن شیعه بود یا یهودی؟؟ (ارزش سه چهار دقیقه وقت گذاشتن رو داره)


399
این معمای انیشتین تحت رساله انیشتین در دست یک عتیقه دار یهودی بوده که برای خریداری آن ...


918
آلبرت انیشتن مردی که با حیله گری و ... به طور قطع انیشتن یهودی بشدت افراطی بود خودشو ...


681
از یک عتیقه دار یهودی بوده و دستخط اینشتین در تمامی صفحات این کتابچه توسط خط شناسی رایانه ...


353
نگاهی گذرا به زندگی انیشتن از 1879 تا ... آلبرت انیشتن در یک خانواده متوسط یهودی آلمانی به دنیا ...


36
انیشتن با کمک سرمایه دارن یهودی رشد ... به طور قطع انیشتین یهودی بشدت افراطی بود خودشو ...


236
شخصى یهودی به حضور امام على (ع ) آمد و پرسید: «عددى را به دست من بده که قابل قسمت بر 1،2،3،4،5،6،7 ...


282
* همه داستانها با مکانهای مخفی و یک عتیقه فروش یهودی مرتبط است .