650
بسـازم خنجـری نیشـش زفــولاد زنـم بر دیـده تـا دل گـردد آزاد توضیح : در دو بیت بالا مشاهده می كنید كه هجاهای اوّل مصراع های آن به ترتیب ، « ز » ، « ك » ، « ب » و « ز » كوتاه هستند . پس شعر فوق دوبیتی ...


741
بسـازم خنجـری نیشـش زفــولاد زنـم بر دیـده تـا دل گـردد آزاد توضیح : در دو بیت بالا مشاهده می کنید که هجاهای اوّل مصراع های آن به ترتیب ، « ز » ، « ک » ، « ب » و « ز » کوتاه هستند . پس شعر فوق دوبیتی ...


463
بسـازم خنجـری نیشـش زفــولاد زنـم بر دیـده تـا دل گـردد آزاد توضیح : در دو بیت بالا مشاهده می کنید که هجاهای اوّل مصراع های آن به ترتیب ، « ز » ، « ک » ، « ب » و « ز » کوتاه هستند . پس شعر فوق دوبیتی ...


907
ضبط: ساحل کیش 1394، اجرای تصنیف اسیران بلا، دستگاه شور با اجرای اصلی داریوش رفیعی، آهنگ: مجید وفادار، شعر:مولانا، بازخوانی از: آوای جاوید، آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ، ما در ره عشق تو اسیران بلاییم،کس نیست چنین عاشق و ...


336
بسـازم خنجـری نیشـش زفــولاد زنـم بر دیـده تـا دل گـردد آزاد توضیح : در دو بیت بالا مشاهده می كنید كه هجاهای اوّل مصراع های آن به ترتیب ، « ز » ، « ك » ، « ب » و « ز » كوتاه هستند . پس شعر فوق دوبیتی ...


815
12/6/2007 · بسازم خنجری نیشش زفولاد زنم بردیده تادل گرددآزاد (باباطاهر) سحرگاه زآرزوی شوق دیدار کشاندم خویش بربالین دلدار


170
5/6/2007 · بسازم خنجری نیشش زفولاد زنم بردیده تادل گرددآزاد (باباطاهر) سحرگاه زآرزوی شوق دیدار کشاندم خویش بربالین دلدار


652
بسازم خنجری نیشش زفولاد زنم بردیده تادل گرددآزاد (باباطاهر) سحرگاه زآرزوی شوق دیدار کشاندم خویش بربالین دلدار


286
ز دست دیده و دل هر دو فریاد . که هر چه دیده بیند دل کند یاد . بسازم خنجری نیشش زفولاد


93
بسازم خنجری نیشش زفــولاد زنـــــــــم بر دیده تا دل گردد آزاد 00000000000000 تو که نوشم نه‏ای نیشم چرایی ؟! تو که یارم نه ای پیشم چرا یی ؟ !


88
زدست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد بسازم خنجری نیشش زفولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد asdfg_zxcvb11


805
بسازم خنجری نیشش زفــولاد/ زنـــــــــم بر دیده تا دل گردد آزاد تو که نوشم نه‏ای نیشم چرایی ؟! / تو که یارم نه ای پیشم چرا یی ؟ !


176
اگر عقیده، سیره و سنتی از پشتوانه عقلی و یا نقلی معتبر برخوردار بود ، پیروی از آن هم روا خواهد بود وگرنه صرف میراث فرهنگی بودن عمل و یا عقیده ای ، دلیل بر درستی و حقانیت آن نیست و مجوز پایبندی ...


510
شهر آرزوها - برای دختران - Weblog By Ali for All Lovers


527
خدای من - نیست مومن هرکه دارد با علی (ع) یک مو خلاف یار مومن شو چو ما و تابع آل عبا


708
پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله: درهاى آسمان در اوّلین شب ماه رمضان گشوده مى‌شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.


742
ابتدا به بیان قالب های سنتی می پردازیم :قصیده قصیده نوعی از شعر است که دو مصراع بیت اول و مصراع های دومبقیه ی بیت های آن هم قافیه اند. طول قصیده از 15 بیت تا 60 بیت می تواند باشد. لحن و موضوع قصیده ...


474
می خواهم خیلی ساده و کوتاه در باره معنویت گرایی جدید و دمکراسی سخن بگویم که امروزه در میان معنویت پژوهان نیز مطرح است.


815
متاسفانه در جامعه ی سنتی امروز ما هنوز فراگیری علم ودانش را برای دختران وفرستادن دختران را به مراکز آموزشی، مکاتب ودانشگاه ها ننگ میداند؛ من این عمل (ممانعت دختران ازفراگیری علم) را …


295
عروض : یكی از اقسام علوم ادبی است كه موضوع آن بحث در وزن ( آهنگ ) شعر است و در مورد چگونگی ایجاد وزن , انواع وزن , صحت و سقم آن و برخی از …