548
اميدوارم بهار ... امروز اولين ... فصل شروع براي دوباره تلاش كردن دوباره با هم بودنمان ...


161
قرار بر اين بود وقتي آمدي اولين پاييز با هم بودنمان ... آمدي اولين پاييز با هم بودنمان را، در ...


338
هی آقا مرسی که پائیز را برایم بهار ... لحظات عاشقانه با هم بودنمان ... اولين بار كه ...


724
راستي تو ماه دوم بودم که يه شب براي اولين ... با هم بودنمان با ... خیابون بهار بیشتر ...


248
و بودنمان انتظار یک ... خوشمزه هم بود ، اولين بستني سال هم ... بود ، صبح با هم رفتيم دور زديم ...


599
بياييد با هم حرف ... راستي، چرا اين اوّلين ها و آخرين ها براي ما انسان ها تا اين اندازه ...


64
با هم در کنار هم ... روی و خواب فرداهای با هم بودنمان را ... از این خزان تا پایان بهار.


815
اولين سالروز باهم بودنمان ... اولين بهار در کنار هم بودن ... را برای با هم بودن ...


163
و حال برای ما که با هم نگاهی عاشقانه به اوج لحظه های با هم بودنمان داریم ... گل همیشه بهار ...


651
که برای این دورهم بودنمان ... باز هم بهار ، بازتاب تو و ... زیر خاک هم دل من با دل ...


473
که برای این دورهم بودنمان ... باز هم بهار ، بازتاب تو و ... زیر خاک هم دل من با دل ...


923
- دولتهاي بلژيك ، اسپانيا ، روسيه و آلمان جزو اولين ... بهار دارد می ... های با هم بودنمان ...


588
و جریان آنلاین تنها خاطره با هم بودنمان و نگاشت آنچه نگاشتیم. info @ jaryanonline.ir مطالب ... (بهار ...


580
... و به اولين و ... در بهار هم هرگز ... و روزهای با هم بودنمان بیفتد ...


745
به یاد تمامی لحظه های با هم ... خاطــرات بــا هم . بودنمان رو بنویسیم ... خاطره اولين ...


520
خیلی زود گذشت روزهای با هم بودنمان. ... اولين روز که چشمامو وا کردم ديدم يکي ... بهار را با عشق


825
اينم کيک اولين سالروز با هم بودنمان با ... با هم ست شد. از ... خیابون بهار بیشتر وسایلتو ...


692
و رد میشویم و میگذاریم به پای رک بودنمان ... اولين چراغهاي زندگي ما ... باز هم با خنده ات ...


67
اولين روز تنهايي سه ... دو بار هم وسط راه زدم كنار تا شير بخوره 🙄امروز صبح هم يكم با گريه ...


600
عزیزم منت بر سر تقویم گذاشتی و بهار را ... اولين خنديدن ... ها از با هم بودنمان گذشته و ...