936
داستان اولین باری که ... زد که من تو اون مدت دو بار ارضا شدم دفعه سومم همزمان بود با ...


818
... بود که متوجه شدم ... و منم که اولین بارم ... به کسم که ارضا شدم.اون روز 2 بار دیگه ...


348
... شد واسه اولین بار بود که این حسو ... کردن ارضا شد ... اماده شدم که بیام ...


21
... و قشنگ شدم که منو حسابی ارضا ... اولین باری بود که ارضا شده ... چند وقت یک بار به ...


482
مرحله ارگاسم دیر ارضا شدن آموزش ارضا شدن حالت ... چندین بار ... می دانند که با آموزش ...


402
... کرد، اولین بار بود ... بودم که حتی یک بار هم ارضا شدم ... قبل ارضا شدم، که ...


757
تجربه اولین سکس این خاطره ای که ... یه دفعه احساس گرمی خاصی تو کونم کردم .فهمیدم ارضا شدم.


948
علایمش رو بگو ببینیم واقعا ارضا شدی یا حس کردی که ارضا ... بار به طور کاملا ... لمس ارضا شدم اگر ...


238
رمضان بود من در نماز تراویح بودم که اولین زنگ ... شدم او ارضا ... اولین بار ...


957
7/21/2017 · من اولین بار که صدای مرتضی پاشاییو ... شدم! از مردم ... واسه فکر کردن چندان نمی تونه ارضا کننده ...


81
‎داستان اولین باری که ... زد که من تو اون مدت دو بار ارضا شدم دفعه سومم همزمان بود با ...


759
علایمش رو بگو ببینیم واقعا ارضا شدی یا حس کردی که ارضا ... بار به طور کاملا ... لمس ارضا شدم اگر ...


779
رمضان بود من در نماز تراویح بودم که اولین زنگ ... شدم او ارضا ... اولین بار ...


657
7/21/2017 · من اولین بار که صدای مرتضی پاشاییو ... شدم! از مردم ... واسه فکر کردن چندان نمی تونه ارضا کننده ...


774
۹ بار. واسه اولین بار که رفتم خونه دوست دخترم . از ساعت ده شب تا حدودای ده صبح ۹ بار ارضا شدم.


117
من زهره هستم 19 ساله ام 2 سالی است که متاهل شدم ولی از ... و کاملا ارضا شدم و اولین بار ارگاسم ...


872
خاطره اولین ... نمیدونستم که ارضا شدن چه طوری اه و آیا ارضا شدم ... پیشنهاد میکنه که. بار کنار ...


936
11/28/2012 · من الان عضو شدم راستش اولین بار که طعم حال وهول چشیدم ... ور رفت و آخرش منم ارضا شدم ...


258
1 سال پیش اولین بار بود که با ... تمام تنم داغ بود داشتم دیونه میشدم یهو لرزیدم وسرد شدم بعدش ...


781
سلام من حسام هستم از اهواز ، 19 سالمه و بلند و لاغرم و سبزه ، با یه کیر 18 سانتی و بسیار حشری چون ...