597
او هر روز از من مرخصی می‌گرفت که به فدراسیون برود/ هیچ کسی مثل من مراحل مربیگری را طی نکرده است


843
او هر روز از من مرخصی می‌گرفت که به فدراسیون برود/ هیچ کسی مثل من مراحل مربیگری را طی نکرده ...


714
هیچ کسی تماسی با من ... و از من خواسته چند روز برود ... هرچه به او بدهند حقش است من ...


715
او هر روز از من مرخصی می‌گرفت که به فدراسیون برود/ هیچ کسی مثل من مراحل مربیگری را طی نکرده ...


22
... از روز اول ... مدرک مربیگری فوتبال اروپا است ... می شود که تیم های مدعی به ...


449
او هر روز از من مرخصی می‌گرفت که به فدراسیون برود/ هیچ کسی مثل من مراحل مربیگری را طی نکرده ...


333
... چند روز مرخصی آمده است؛ هر ... من را بدهید؛ هیچ ... از فدراسیون کسی نبود که آن ...


286
... چند روز مرخصی آمده است؛ هر ... من را بدهید؛ هیچ ... از فدراسیون کسی نبود که آن ...


655
علی کریمی و محمدرضا ساکت با حضور در برنامه 90 مناظره جالبی را به طور زنده انجام دادند.


983
... چند روز مرخصی آمده است؛ هر ... من را بدهید؛ هیچ ... از فدراسیون کسی نبود که آن ...


19
... چند روز مرخصی آمده است؛ هر ... من را بدهید؛ هیچ ... از فدراسیون کسی نبود که آن ...


489
چه کسی از همه خوشبخت تر است؟! ... شگفت زده شدم از آنچه او به من ... و چین چین دامنم را که با هر ...


375
... باشد از خدایمان است که او را ... به من داد و هیچ چیزی از ... که سازمان لیگ به هر کسی ...


71
با تشکر از مهدی روشن ... رئال هم به جمع مشتريان نيمار ... ميليون يوروئي حضورشان را در ليست ...


301
... است از جمله حمله او به وبلاگ ... من کسی را ... خود را به زمین فرستاد که هیچ یک از ...


898
... بخش ها را از او گرفتند ... چند روز مرخصی آمده است؛ هر مربی ... است که هر کسی در ...


60
... نفر از همرزمان او را روز ... مثل من كه از ... به ارتفاع 30 متر است که از ...


490
... ای است که حمله به ایران را ... من به ساز کسی ... بودند و هیچ فیلمی از او به خاطر ...


24
11/4/2010 · هنوز کسی من را نخواسته که ... هر روز دو ساعت از وقت ... دلگیر است و به این دلیل از او و ...


554
این ناراحتی را روز گذشته به او گفتم ... آهن زده که هر سه گل از روی ... به همین خاطر است که او ...