151
او هر روز از من مرخصی می‌گرفت که به فدراسیون برود/ هیچ کسی مثل من مراحل مربیگری را طی نکرده ...


786
او هر روز از من مرخصی می‌گرفت که به فدراسیون برود/ هیچ کسی مثل من مراحل مربیگری را طی نکرده ...


311
او هر روز از من مرخصی می‌گرفت که به فدراسیون برود/ هیچ کسی مثل من مراحل مربیگری را طی نکرده ...


330
... است از جمله حمله او به وبلاگ ... من کسی را ... خود را به زمین فرستاد که هیچ یک از ...


930
... چند روز مرخصی آمده است؛ هر ... من را بدهید؛ هیچ ... از فدراسیون کسی نبود که آن ...


430
... چند روز مرخصی آمده است؛ هر ... من را بدهید؛ هیچ ... از فدراسیون کسی نبود که آن ...


1
... باشد از خدایمان است که او را ... به من داد و هیچ چیزی از ... که سازمان لیگ به هر کسی ...


361
... نفر از همرزمان او را روز ... مثل من كه از ... به ارتفاع 30 متر است که از ...


405
... ای است که حمله به ایران را ... من به ساز کسی ... بودند و هیچ فیلمی از او به خاطر ...


300
او هر هفته دوستانش را به ... های من غرق است؟ آری مثل ... میشد که از اون به بعد هر کی ...


933
او هر هفته دوستانش را به ... های من غرق است؟ آری مثل ... میشد که از اون به بعد هر کی ...


304
... او را متعجب نکرده است ... به یادآوری است که حالا او ... را ببريم . من از هر روز ...


637
... است. من هیچ‌گاه به ... برود، بهتر از کسی عمل می‌کند که اصلا آن مسیر را طی نکرده است و ...


367
... است که او به راحتی خود را ... از هوادارانی که هر روز ... مثل کريمي است. الان من از ...


365
... بوده است. هیچ گاه از ... خواهد که او را به جوار ... کندی پس از طی مراحل آموزشی ...


610
10/5/2009 · ... نویی را به چالش ... و گفته است که در خارج از ایران پستی تحت عنوان سرپرستی، که به ویژه ...


166
مي توان به خاتمي انتقاد كرد، ولي نمي توان او را دوست..... روز ... به هر کسی که ... است. خود من که از ...


146
برنامه نود دوشنبه شب (بیست و سوم بهمن ماه) از ساعت 22: 40 آغاز شد که مسابقات لیگ برتر دوشنبه شب


579
احادیث و روایات: پیامبر اکرم (ص):بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نیکی به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در را...


57
... آن مسیر را طی نکرده است و می ... که کروش از او به عنوان ... هستم که به هر حال به من ...