192
آکادمی کشتی «شهید رضائی مجد» با حضور قهرمانان ورزشی، توسط محمدباقر قالیباف افتتاح شد.


41
تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز- شنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران ...


871
تهران - ایرنا، آکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز- شنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران ...


146
ایرنا_تهران _ آکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز شنبه با حضور مادر این شهید در منطقه 11 تهران به ...


548
... تهران. آکادمی کشتی «شهید رضائی مجد» توسط شهردار تهران و با حضور قهرمانان ورزشی افتتاح شد ...


997
آکادمی کشتی «شهید رضایی مجد» با حضور قهرمانان ورزشی، توسط محمدباقر قالیباف افتتاح شد.


278
تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز- شنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران ...


551
... ابی اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران افتتاح شد تهران - ایرنا، اکادمی ...


819
آکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... توسط محمدباقر قالیباف افتتاح شد.


142
افتتاح آکادمی کشتی «شهید ... شهردار تهران و با حضور ... آکادمي کشتی شهید رضایی مجد ...


323
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


36
آکادمی کشتی آزاد ... در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد. ... آکادمي کشتي بزودی با حضور سرمایه ...


161
... شهردار تهران با اشاره به بی ... روز شنبه در آیین افتتاح آکادمی کشتی ... در ایران زده شد ...


144
او در آکادمي کشتی شهید رضایی مجد که ... توسط شهردار تهران و با حضور قهرمانان ورزشی افتتاح شد.


996
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


158
... رضایی مجد با حضور شهردار تهران افتتاح شد . تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز ...


743
دیروز با حضور ... در آکادمی کشتی شهید رضایی مجد ... نخواهد شد. شهردار تهران در ...


26
... در آن حضور داشتند موجب شد ... افتتاح آکادمی کشتی شهید رضایی مجد در منطقه 11 تهران با ...


189
... گشوده شد/ افتتاح ... آیین افتتاح آکادمی کشتی شهید رضایی مجد در منطقه 11 تهران با اشاره ...


697
... شهردار تهران ... همایش زنان ایثارگر تهران با حضور فرمانده سپاه ... مقدس رسماً افتتاح شد.