470
آکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز شنبه با حضور مادر این شهید در منطقه 11 تهران به بهره برداری ...


610
تهران - ایرنا، آکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز- شنبه با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران ...


997
... تهران. آکادمی کشتی «شهید رضائی مجد» توسط شهردار تهران و با حضور قهرمانان ورزشی افتتاح شد ...


556
افتتاح آکادمی کشتی «شهید رضایی مجد» - kodoom.com - Kodoom... تهران. آکادمی کشتی «شهید رضائی مجد» توسط ...


575
... افتتاح آکادمی کشتی شهید ... کشتی «شهید رضایی مجد ... توسط شهردار تهران و با حضور ...


494
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران افتتاح شد. تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید ...


843
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران افتتاح ... با حضور شهردار تهران افتتاح شد ...


712
آکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... توسط محمدباقر قالیباف افتتاح شد.


234
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


115
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


882
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


137
... شهردار تهران با اشاره به بی ... روز شنبه در آیین افتتاح آکادمی کشتی ... در ایران زده شد ...


978
تعدادی از ورزشکاران این رشته‌ها‌ در افتتاحیه استادیوم حضور ... ريو با لاین‌های ... افتتاح شد ...


350
او در آکادمي کشتی شهید رضایی مجد که ... توسط شهردار تهران و با حضور قهرمانان ورزشی افتتاح شد.


847
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


760
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


436
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .


263
فرزاد خلفی در گفت‌وگو با ... شهردار تهران در حال حاضر ... سوی مسئولان شهرداری تکذیب شد.


928
... رضایی مجد با حضور شهردار تهران افتتاح شد . تهران - ایرنا، اکادمی کشتی شهید رضایی مجد امروز ...


764
اکادمی کشتی شهید رضایی مجد با حضور شهردار تهران ... اکادمی کشتی شهید رضایی ... افتتاح شد .