301
اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.


325
تفاوت اکراه در حقوق کیفری و مدنی در امور مدنی اثر حقوقی اکراه عدم نافذ بودن عقود و معاملات است (ماده 199 ق.م) و اعتبار آنها موکول به اجازه اکراه شونده


567
اکراه در حقوق کیفری. اکراه در صورت وجود شرایطی موجب معافیت شخص از کیفر ... حقوق جزای ...


110
چکیده رُفعَ ما استکرھو » در متون فقھ اسلامی، نقش اکراه در رفع مسوولیت کیفری بھ عنوان قاعده ای مسلم محسوب و تحت عنوان بیان گردیده است.


243
تفاوت اکراه در حقوق کیفری و ... اما در امور کیفری، اکراه در پاره ای از جرایم و تحت شرایطی ...


90
جهان حقوق - اکراه در امور کیفری - .....آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.....(مارتین لوتر‌کینگ) - جهان حقوق


294
قانون و مقررات (law) - اکراه و اضطرار در جرایم کیفری - قوانین و مقررات حقوقی و رویه های قضایی در ایران و دیگر کشورها


447
اکراه به عنوان یکی از موانع ایجاد مسئولیت کیفری از مباحث بسیار مهم و بحث برانگیز در حقوق داخلی و بین المللی می باشد.


559
اصطلاحات اجبار، اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام بوده که هم در فقه و هم در حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند و آثاری بر هر یک چه در جنبه حقوقی و مدنی، چه در جنبه جزایی و کیفری ...


730
تفاوت اکراه در حقوق کیفری و ... اما در امور کیفری، اکراه در پاره‏ای از جرایم و تحت شرایطی خاص ...


228
بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است.


823
اکراه در امور کیفری,اکراه در امور کیفری,وبلاگ حقوقی مهدی مانیانی


557
اکراه به قتل در حقوق کیفری ایران وفرانسه . خلیل شکری -کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی


664
مبانی فقهی و حقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران در فقه و حقوق کیفری ...


508
ho390- پایان نامه قاعده درء و حد در حقوق کیفری ... اجبار, اجماع, اکراه, تقیه, حقوق, حقوق جزا, حقوق ...


991
حق اوجاغی - اکراه به قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه -خلیل شکری - وبلاگ رسمی انجمن علمی حقوق دانشگاه پیام نور هشترود


651
بررسی اضطرار در حقوق کیفری ایران با ... بررسي تاثير اضطرار و اکراه در معاملات از منظر فقه ...


246
تفاوت اکراه در حقوق کیفری و ... اما در امور کیفری، اکراه در پاره‏ای از جرایم و تحت شرایطی خاص ...


320
وبلاگ فقهی و حقوقی - بررسی اکراه و اجبار در حقوق کیفری و مدنی..... - با سلام ،فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی هستم - وبلاگ فقهی و حقوقی


745
اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری …