384
اکراه در حقوق کیفری. اکراه در صورت وجود شرایطی موجب معافیت شخص از کیفر ... حقوق جزای ...


828
اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم به کاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست، گفته می‌شود.


807
اصطلاحات اجبار، اکراه و اضطرار از عناوین ثانویه در تکلیف و احکام بوده که هم در فقه و هم در حقوق مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند و آثاری بر هر یک چه در جنبه حقوقی و مدنی، چه در جنبه جزایی و کیفری ...


122
چکیده رُفعَ ما استکرھو » در متون فقھ اسلامی، نقش اکراه در رفع مسوولیت کیفری بھ عنوان قاعده ای مسلم محسوب و تحت عنوان بیان گردیده است.


327
اکراه در لغت به معنای کسی را به زور و ستم بکاری واداشتن است و در اصطلاح به وادار کردن کسی به انجام کاری که به آن مایل نیست می گویند


699
جهان حقوق - اکراه در امور کیفری - .....آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه‌ی انسان‌ها برابرند.....(مارتین لوتر‌کینگ) - جهان حقوق


650
تفاوت اکراه در حقوق کیفری و ... اما در امور کیفری، اکراه در پاره ای از جرایم و تحت شرایطی ...


80
قانون و مقررات (law) - اکراه و اضطرار در جرایم کیفری - قوانین و مقررات حقوقی و رویه های قضایی در ایران و دیگر کشورها


42
بر اساس موازین فقه امامیه و حقوق کیفری ایران (از جمله ماده 151 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)، یکی از عوامل رافع مسؤولیت کیفری، اکراه است.


675
۳ـ۲ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری. ۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اکراه در جرایم ...


746
۳ـ۲ـ۲ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری. ۳ـ۲ـ۲ـ۱ـ۱ـ اکراه در جرایم ...


163
تفاوت اکراه در حقوق کیفری و ... اما در امور کیفری، اکراه در پاره‏ ای از جرایم و تحت شرایطی ...


143
برسی اکراه در حقوق جزای ... اکراه از نظر کیفری عبارت است از فشار معنوی غیر قابل تحمل و ...


279
اشاره: «تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد.


422
وبلاگ فقهی و حقوقی - بررسی اکراه و اجبار در حقوق کیفری و مدنی..... - با سلام ،فارغ التحصیل مقطع کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی هستم - وبلاگ فقهی و حقوقی


790
تفاوت اکراه در حقوق کیفری و ... اما در امور کیفری، اکراه در پاره‌ای از جرایم و تحت شرایطی خاص ...


100
دانلود نقشه اتوکد هلی پد با جزییات اجرایی و دتایل; مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پروژه حقوق


737
اکراه در امور کیفری,اکراه در امور کیفری,وبلاگ حقوقی مهدی مانیانی


365
اکراه به عنوان یکی از موانع ایجاد مسئولیت کیفری از مباحث بسیار مهم و بحث برانگیز در حقوق داخلی و بین المللی می باشد.


649
کارگاه آموزشی حقوق ... در شاخه :کیفری, ... و قبول وکالت تخصصی در خصوص جرم تهدید و اکراه می ...