454
۱ ساعت پیش - ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


882
خودروهای ثبت‌نامی در طرح اعطای وام 25 میلیونی برای خرید خودرو سند زده نمی‌شود.


23
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند ایران خودرو و ...


687
زمان تحویل خودروهای ثبت نامی ... ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند ...


871
... تحویل خودروهای ثبت نامی ... شرکت های سایپا و ایران خودرو ... h230 را کی تحویل می دهند؟


610
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند.


200
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند ... گذشته زمان تحویل خودروهای ثبت ...


105
... ایران خودرو و سایپا بیش ... تحویل خودروهای ثبت نامی. ... ثبت نامی را نه سند می‌زنند ...


352
سمنان ... خبرنگاران به نمایندگی سایپا واقع در ضلع جنوبی ... هم معلق بین بانک ... - نمایندگی سایپا ...


413
خودروهای ثبت‌نامی در طرح ... فروش ایران خودرو و سایپا از هفته ... تحویل خودرو اطلاع ... - اطلاع ...


394
پرداخت نشده و سند خودرو در رهن شرکت ... از سایپا یا ایران خودرو ... خودرو با یک هفته پیگیری ...


709
سمنان ... خبرنگاران به نمایندگی سایپا واقع در ضلع جنوبی ... هم معلق بین بانک ... - نمایندگی سایپا ...


466
خودروهای ثبت‌نامی در طرح ... فروش ایران خودرو و سایپا از هفته ... تحویل خودرو اطلاع ... - اطلاع ...


627
ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند


822
مدل و هنر پیشه ... ایران خودرو و سایپا خودروهای ثبت نامی را نه سند می‌زنند نه تحویل می‌دهند;


410
... رامک خودرو سایپا ستاره ایران ... نقل و انتقال خودرو را ... جهت تحویل خودرو زنگ می زنند ...


100
فهرست و ابزارک‌ها ... دستگاه تناسلی زنان قیمت رادیو پخش ماشین مارشال قیمت کاشت مودر ایران ...


935
... (محصول جدید ایران خودرو) به ثبت‌نام ... اند و نه چیزی ... گران و بی کیفیت را تحویل ...


910
... از خودروهای ثبت نامی» را ... در ایران خودرو و سایپا را می ... شدن خودرو می زنند و ...


126
یه کلمه سایپا ایران خودرو ... ۲۳۰ را ثبت نام و تحویل ... نه نمایندگی و نه سایپا ...