155
بیوتکنولوژی در آینه ... بخش تحقیقات مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی: در بخش مهندسي ژنتيک و ...


193
بیوتکنولوژی در ... نیمه صنعتی و صنعتی ،و ایمنی زیستی در رابطه با تولید ،آزمایش ...


878
Biosafety Society of Iran انجمن ایمنی زیستی ... در حال حاضر ۲۰ داروی بیوتکنولوژی در بازار ایران ...


445
Journal of Biosafety فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی ... در زمینه‌های ایمنی ... بیوتکنولوژی:


450
هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و ...


485
پیش از این در قسمت اول موجودات تراریخت معرفی و تاریخچه بیوتکنولوژی gmo ها گفته شد.


320
هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی. ... در کشاورزی ...


336
vimb -قطعنامه هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک ...


398
مصطفی قانعی با اشاره به تولید داروهای جدید بیوتکنولوژی در ... ایمنی زیستی، در ...


808
Genetic Engineering and Biosafety Journal دوفصل نامه علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی


254
پروتکل کارتاهنا در ایمنی زیستی. ... ("دست زدن به بیوتکنولوژی و توزیع مزایای ...


730
«بیوتکنولوژی پنبه و جنبه های ایمنی زیستی آن» به قلم دکتر مسعود توحیدفر و دکتر مینا ...


703
گزارش نشست تخصصی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی ... و بیوتکنولوژی در تاریخ 25 ...


490
مرجع ملی ایمنی زیستی در مورد اینکه آیا ... بخش ایمنی‌زیستی در بیوتکنولوژی کشاورزی ...


558
• بیوتکنولوژی در سلامت و بهداشت موجودات ... 5- ایمنی زیستی • ایمنی زیستی و مخاطرات ...


713
اما پیش نویس قانون ایمنی زیستی در راستای نظام ... موجب عدم رشد بیوتکنولوژی در ...


588
5- ایمنی زیستی • ایمنی زیستی و مخاطرات ... 7- تاثیر بیوتکنولوژی در تنوع زیستی و حفظ ...


645
هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و ...


209
رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران از اشتغال 20 میلیون نفر در صنعت تراریخته خبر داد. باشگاه ...


357
فیسبوک; تویتر; Google+; Cloob; محصولات تراریخته و اهمیت ضوابط ایمنی زیستی تهران- ایرنا- معاون ...