843
تازه های بیوتکنولوژی ... کنوانسیون تنوع زیستی معاهده ایمنی زیستی در مونترال کانادا ...


379
صبح فردا در دانشگاه تهران صورت می‌گیرد: افتتاح همایش‌های ملی بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی با ...


75
Biosafety Society of Iran انجمن ایمنی زیستی ایران ... گزارش حضور هیئت ایرانی در جشنواره بیوتکنولوژی 2010 ...


208
Journal of Biosafety فصل نامه علمی-ترویجی ایمنی زیستی ... در زمینه‌های ایمنی ... بیوتکنولوژی:


590
اولین نفری باشید که در مورد بیوتکنولوژی پنبه و جنبه های ایمنی زیستی آن نظر می دهد.


870
«بیوتکنولوژی پنبه و جنبه های ایمنی زیستی آن» به قلم دکتر مسعود توحیدفر و دکتر مینا کاویانی ...


847
هشتمین همایش بیوتکنولوژی و ... انجمن ایمنی زیستی ... و نوآوری در مهندسی زیستی توسط ...


459
مهمترین اخبار هفتمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در ... بیوتکنولوژی در ...


920
پیش از هر چیز دیگر در زمینه ی بیوتکنولوژی gmo ها ... کمیته ی ایمنی زیستی مرکز تحقیقات ...


899
هشتمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ...


170
6- هزارن نیروی متخصص کشور ظرف چند دهه گذشته در زمینه بیوتکنولوژی ... ایمنی زیستی که در ...


599
ناشر: پژوهشکده بیوتکنولوژی ... فصل7: قوانین و مقررات ایمنی زیستی در ایران و برخی کشورهای ...


710
قانونی که برای ایمنی زیستی در کشور تنظیم ... سران بیوتکنولوژی خواست که در دسترس بودن ...


694
vimb -قطعنامه هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک : هشتمین ...


348
ژنتیک، اصلاح و بیوتکنولوژی - سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک - تقدیم از سیدعلیرضا ...


80
گروهی از پژوهشگران بیوتکنولوژی کشور عصر سه ... مفاد قانون ایمنی زیستی در کشور در ...


884
در اولین بخش از این گفتگوها به سراغ غلامرضا صالحی جوزانی رئیس بیوتکنولوژی ... ایمنی زیستی در ...


278
دانلود تحقیق ایمنی زیستی اعتقاد بر این است که اولین رهاسازی محصولات تراریخته در سال 1994 در ...


902
هشتمین همایش بیوتکنولوژی و چهارمین همایش ملی ایمنی زیستی نویسنده :admin در تاریخ اسفند 16ام, 1391 ...


290
The Magic Of The Bio-Tech - بخش تحقیقات بیوتکنولوژی میکروبی و ایمنی زیستی - جادوی بیو تکنولوژی - The Magic Of ...