244
رمانده نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: اینکه دولت و مجلس به دریا و دریانوردی نگاه ویژه‌ای دارند نشان از دوراندیشی آنها دارد.


5
فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهار داشت: اینکه دولت و مجلس به دریا و دریانوردی نگاه ویژه‌ای دارند نشان از دوراندیشی آنها دارد.


980
فرماده نیروی دریایی ارتش در مراسم گرامی داشت شهدای عملیات مروارید اظهار داشت: مهمترین دستاورد‌های نبرد‌های نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس این اقتدار و بزرگی که هم‌اکنون ایران دارد…


755
خبرگزاری میزان-هییتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس به منظور بازدید از ... و برای ایجاد ... اینکه ...


88
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امیدوارم در همه مسئولین تفکر بحری به وجود بیاید، زیرا ما به این تفکر نیاز داریم.


979
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در مقابل هر تهدیدی می‌ایستیم و به هیچ‌کس اجازه کوچکترین جسارتی را نمی‌دهیم.


22
خبرگزاری میزان-هییتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس به منظور بازدید از ... و برای ایجاد ... اینکه ...


789
خبرگزاری میزان-هییتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس به منظور بازدید از ... و برای ایجاد ... اینکه ...


997
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش با امکانات محدود، به عنوان طلیعه‌دار توسعه سواحل مکران، گام‌های اولیه استقرار در این سواحل را برداشته و منافع ملی را در دریا و …


180
... دارند. و امپریالیسم به ... است از اینکه دولت بر ... تواند به آنها از دیده ...


16
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش با امکانات محدود، به عنوان طلیعه‌دار توسعه سواحل مکران، گام‌های اولیه استقرار در این سواحل را برداشته و منافع ملی را در دریا و …


962
وبسایت تابناک باتو: وقتی از دزدان دریایی حرف می‌زنیم اولین تصویری که به ذهنمان متبادر می‌شود، دریانوردی یک چشم است که یک خنجر بزرگ در دست دارد و لباس‌های پاره پاره و مندرس به …


991
... دارند. و امپریالیسم به ... است از اینکه دولت بر ... تواند به آنها از دیده ...


864
دولت و مجلس حوزه و روحانیت آموزش و پژوهش تبلیغ و ...


660
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اجرای برنامه پایش مشترک، همچنین تجمیع اطلاعات و داده های پایش از طریق ایجاد ساز و کار هماهنگی بین دستگاهی برای ارتقاء محیط زیست سواحل و دریاهای کشور ضروری است


936
... اشاره به اینکه از ... مجلس از دولت لبنان و ... درباره آنها رافت اسلامی نشان ...


21
... «از اینکه مردم عراق و دولت ... دارند بیایند در صحن مجلس ... به آزمون‌زدن آنها و نشان ...


288
در مورد اینکه چرا باید دو ... برای رد آنها از شایعه ... نادرست از تجهیزات و... منجر به ...


424
... از زمان‏های قدیم، دست‏رسی به دریا یکی از ... از آنها وجود دارد ... به آن توجه دارند و ...


269
... دولت و مجلس به این امر از ... به اینکه تیم ویژه‌ای ... بیش از یک شغل دارند، آنها ...