852
ا ب ث:روسیه و ترکیه باید ... با داعش می باشد، متحد شوند ... صادق علیه‌السلام و به ...


292
ا ب ث:روسیه و ترکیه باید ... با داعش می باشد، متحد شوند ... صادق علیه‌السلام و به ...


726
جدیدترین و ... اکانت سفارت روسیه در بریتانیا این پوستر طعنه‌امیز درباره ترکیه که مربوط ...