923
نومندان، روستایی از توابع بخش کرگان رود شهرستان تالش در استان گیلان است. نام این روستا در ...