549
با دکتر بازی بچه‌ها چه ... کودکانی که مورد تنبیه بدنی قرار می گیرند و از والدین خود کتک می ...


237
بعضی از والدین آخرین راه چاره را در تربیت فرزندان ، تنبیه بدنی ... بچه هم به همین ... حقه بازی و ...


858
نکات بیان شده را جایگزین تنبیه ... ای بدهید تا بازی کند ... بچه شما دمگربه را می ...


888
تنبیه پسر بچه و رفتار زشت با 2 کودک دزد خوراکی و عکس جنجالی لخت کردن پسربچه خردسال برای ...


803
بچه - جانشین‌های تنبیه بدنی در تربیت - - بچه . بچه . ... زیباترین جانشین (بازی با احساسات کودک)


620
تاثیرات تنبیه روی بچه های ایرانی تفاوت تنبیه کردن یک بچه ایرانی با بچه خارجی!! (طنز)


910
... نمایند منظور از تنبیه یعنی اینکه مثلا ... در مهمانی‌ها و یا بازی با سایر بچه‌ها ...


655
اسباب بازی ... اگر فقط بخواهیم فهرست وار مروری بر عواقب تنبیه جسمانی و یا کتک زدن بچه ها ...


545
گرفتن سره بچه ها و کوبیدن اونها بهم از دیگر وحشی بازی ... رفتنمون تنبیه بچه ها خیلی جدی و ...


731
اغلب ما در خانواده هایی پرورش می یابیم که در آن تنبیه و پاداش روشی بوده که در مورد انضباط دهی ...


141
امروزه یکی از منسوخ ترین روشهای تربیت کردن اطفال کتک زدن یا تنبیه ... بعضی بچه ها ... بازی با ...


769
... نمایند منظور از تنبیه یعنی اینکه مثلا ... در مهمانی‌ها و یا بازی با سایر بچه‌ها ...


823
تنبیه کردن بچه ... اگر کودکی به صفت « زشت » نامیده شود ممکن است از حضور در جمع و بازی با ...


752
اسباب بازی ... اگر فقط بخواهیم فهرست وار مروری بر عواقب تنبیه جسمانی و یا کتک زدن بچه ها ...


593
گرفتن سره بچه ها و کوبیدن اونها بهم از دیگر وحشی بازی ... رفتنمون تنبیه بچه ها خیلی جدی و ...


722
بازی آنلاین بچه داری هیزل کوچولو و تولد داداش - دخترانه فلش baby hazel newborn baby size: 2 MB درخت فندق بچه ...


890
تنبیه تلخ دانش ... البته روشنفکر بازی ... باعث تاسف است برای نمره کم بچه ای این چنین تنبیه شود ...


391
اغلب ما در خانواده هایی پرورش می یابیم که در آن تنبیه و پاداش روشی بوده که در مورد انضباط دهی ...


229
چگونه بچه ها را تنبیه ... خطاب کردن اوست و بالعکس در مورد اعمال خوب مانند بازی با دیگران ...


178
نکته هایی مهم در خریدن اسباب بازی برای کودکان ; تنبیه ... کردن، تنبیه کودک، تنبیه کردن بچه ...