242
شلمچه – جانشین فرمانده انتظامی کشور اظهار کرد: تاکنون یک‌میلیون و 200 هزار نفر برای شرکت در مراسم اربعین حسینی از مرزهای کشور به مقصد عراق عبور کرده‌اند.


369
مشکل تجارت بین‌المللی تاجران افغانستان رفع شد/ بانک ... رقابت‌های ... نظامی در شرق کشور.


473
ترجمه بهروز عارفی: نزدیکی گام به گام عربستان سعودی و اخوان المسلمین دگرگونیِ نگران کننده برای مصر آلن گرش، ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۵، مجله اینترنتی شرق بیست و یکم* در اوضاعی که قیام های کشورهای عربی ...


962
در اوضاعی که قیام های کشورهای عربی فرو نشسته اند، رقابت های ... کشور قدرتمند ... نایب رییس هیات ...