782
مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای كارشناسی طرح‌ها و لوايح، از مشورت موردی كارشناسان ...


846
تصویب نامه هیأت وزیران ... ماده 9- شهرداری ها و بخشداری های سراسر کشور موظفند با همکاری شرکت ...


378
بخشنامه ها; ... دفتر هیئت ... دبیر هیئت دولت; هیئت وزیران. وزیر آموزش و پرورش ;


53
سلام، اگر بخواهیم از محل اندوخته ی شرکت یک ... هیئت وزیران در جلسه ... و بخشنامه ها این ...


511
رییس ‌جمهور در جلسه هیات وزیران ... ها به گشت‌های ... طی بخشنامه ای از اعضای هیئت دولت و ...


393
پس از تصویب بخشنامه ۱۹ بهمن هیئت وزیران برای پرداخت عیدی به کارمندان دولت به مبلغ ۳۵۰ هزار ...


83
هـیئت وزیران در جلسـه مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲ ... بخشنامه به وزارتخانه ها و ... صحیفه‌ی سجادیه‌ی ...


2
3 - هیئت عامل. 4 ... بخشنامه‌ها بخشنامه هاي نظارت بخشنامه هاي اعتبارات تعداد بازديدها: ...


522
خانه / بخشنامه ها / تصویب نامه هیئت وزیران. تصویب نامه هیئت وزیران. ... درباره ی تکین افزار .


694
بخشنامه-هیئت-وزیران ... ر اقتصادی و دارایی فهرست بها و بخشنامه ها این آیین ... ی رایانه ای ...


825
بخشنامه-هیئت-وزیران ... ر اقتصادی و دارایی فهرست بها و بخشنامه ها این آیین ... ی رایانه ای ...


878
نحوه احتساب سوابق خدمتی کارمندان دولت بخشنامه ها و ... ی تحصیلی ... هیئت وزیران در جلسه ...


46
... تصويب نامه ها و بخشنامه ها ... پیمانکار در جلسه مورخ 21/9/1389 هیئت وزیران مطرح ... ی سجادیه‌ی ...


547
خانه هیئت وزیران و ... تعداد وزارتخانه‌ها و حدود اختیارات هر یک از ... یا بخشنامه: ...


30
برچسب‌ها: بخشنامه ... هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۳/۱۳۹۳ به ... (بخشنامه‌ی شماره‌ی ۲۹۸۰۹ ...


941
بخشنامه ها و حقوق ... سازمان اداری و استخدامی کشور هیئت وزیران در جلسه 18 / 12 / 1395 به ...


850
هیئت وزیران در جلسه ... های بازنشستگی کشور ی و نیروهای مسلح و سایر ... ها و بخشنامه ها ...


345
هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/1/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و ... (بخشنامه ها)


501
خبر خودرو / اولین و بزرگترین پایگاه اطلاع رسانی صنعت خودرو در ایران/ اخبار خودرو / اخبار صنعت ...


36
بخشنامه هیئت وزیران ... پس از تصویب بخشنامه ۱۹ بهمن هیئت وزیران برای ... تهرانی‌ها به ...