532
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


44
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


153
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


805
مادرید-ایرنا-«محمدحسن فدایی فرد» سفیر ایران در اسپانیا عصر دوشنبه در کنفرانسی در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه کومپلوتنسه مادرید با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی بر ...


169
عمروموسی وزیر وقت خارجه مصر ادعا کرد که«ایران در زمان شاه، جزایر تنب بزرگ و کوچک را تصرف کرد و حکومت فعلی نیز جزیره ابوموسی را اشغال کرده است!»


582
45 نفر از نمایندگان در تذکری به ... ارزشمند را باید حفظ کرد. ... و ثبات عراق برای کل منطقه.


509
... تلاش برای جلوگیری از ... کرد که اولویت باید ... برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه ...


482
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


552
مسکو-ایرنا- وزیر امور خارجه ایران گفت: داعش مناطق تحت سیطره خود را در عراق و سوریه از دست داده است اما تهدیدهای ناشی از آن همچنان وجود دارد.


292
... کرد، از طرف دیگر در ... برای ایجاد ثبات در ... برای جلوگیری از ...


396
مادرید-ایرنا-«محمدحسن فدایی فرد» سفیر ایران در اسپانیا عصر دوشنبه در کنفرانسی در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه کومپلوتنسه مادرید با اشاره به تأثیر انقلاب اسلامی بر ...


854
عمروموسی وزیر وقت خارجه مصر ادعا کرد که«ایران در زمان شاه، جزایر تنب بزرگ و کوچک را تصرف کرد و حکومت فعلی نیز جزیره ابوموسی را اشغال کرده است!»


754
... تلاش برای جلوگیری از ... کرد که اولویت باید ... برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه ...


119
45 نفر از نمایندگان در تذکری به ... ارزشمند را باید حفظ کرد. ... و ثبات عراق برای کل منطقه.


760
مسکو-ایرنا- وزیر امور خارجه ایران گفت: داعش مناطق تحت سیطره خود را در عراق و سوریه از دست داده است اما تهدیدهای ناشی از آن همچنان وجود دارد.


363
... کرد، از طرف دیگر در ... برای ایجاد ثبات در ... برای جلوگیری از ...


330
تنزل سریع شاخص بهای سهام در بازارهای منطقه ... جلوگیری از ... از اقدامات شتابزده ...


445
... منطقه همچنان بدون ثبات ... اما اقدامات شتابزده در ... فوری برای جلوگیری از ...


607
رییس اتاق اصناف: برای آرامش بازار و ثبات قیمت‌ها باید فکری کنیم عصر بازار- برخی فروشندگان در بازار


504
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... شتابزده جلوگیری کرد و در ...