947
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... باید از اقدامات شتابزده ... حفظ ثبات در منطقه باید از ...


252
روزشمار دفاع مقدس (17 آذر) • تولید انبوه موشک هدایت شونده ضد زره «توسن 1» در وزارت دفاع ...


884
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


366
... حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری ... و برای ایجاد ثبات در منطقه ...


651
... است که باید برای حل بحران‌ها در ... و ثبات در منطقه ... وگو کرد. پیش از این ...


304
... امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد. ... باید امنیت و ثبات را در ... از دست رفته برای ...


970
... ای در حفظ ثبات منطقه از ... ترتیب ثبات کامل در منطقه ... جلوگیری‌کرد;


839
... مردم، جلوگیری از ... است که باید برای حل بحران‌ها در ... کرد: منطقه در ...


411
... ترامپ باید برای ... ایجاد ثبات در منطقه ایجاد کرد ... کرد با اقدامات ...


231
باید برای تحقق روابط ... حفظ صلح و ثبات در منطقه ... صلح و ثبات در منطقه، از تلاش ...


544
... مردم ، جلوگیری از ... است که باید برای حل بحران‌ها در ... کرد: منطقه در ...


768
... صلح و ثبات در منطقه ... کرد که ثبات و اتحاد در عراق ... برای جلوگیری از ...


745
... است برای جلوگیری از ... برای این که منطقه به ثبات ... در منطقه جلوگیری ...


118
... دیگری در منطقه ای که در حال حاضر نیز بیش از حد بی ثبات ... برای جلوگیری از ...


145
... ثبات منطقه کمک خواهد کرد. ... حفظ امنیت و ثبات در منطقه ... برای مقابله با "اقدامات ...


311
... کرد و آن را برای ... از تروریست های در منطقه ... که باید از اقدامات ...


640
... حمایت از شورشیان حوثی" در یمن ... سازنده تر" در منطقه ... که برای شرکت در اجلاس ...


757
... برای جلوگیری از ... کرد که اقدامات ... ثبات و آرامش در منطقه ...


506
... جهت پیشگیری از عود آن اقدامات زیر ... برای حفظ ... از عود بیماری باید چه کرد ...


860
باید در راه حفظ ... برای بیان اقدامات دولت ... از پرواز هلی شات در منطقه ...