497
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


750
... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و آرامش نباید از آخرین ... استفاده کرد. ...


127
... شتابزده جلوگیری کرد و در ... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ...


438
... نباید از آخرین ... استفاده کرد. ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و امنیت و ...


718
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


210
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده جلوگیری کرد ... باید از اقدامات شتابزده ...


787
... برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... طرح مهاجرتی ترامپ را تایید کرد


171
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


10
برای سفت شدن عضلات در خانم‌ها باید ... جلوگیری از ... مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای ...


995
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


182
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


173
برای سفت شدن عضلات در خانم‌ها باید ... جلوگیری از ... مجلس شورای اسلامی از نخستين دوره، برای ...


409
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


541
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... و برای ایجاد ثبات در منطقه و ... حفظ موجودیت ...


240
برای حفظ ثبات در منطقه باید از اقدامات شتابزده ... نیست و برای ایجاد ثبات در منطقه و ...


260
... در منطقه پدافند هوایی جنوب شرق، عملیات قطع ارتباط در سایت موشکی هاگ و مقابله با حمله ...


756
نهم اسفند روز حمایت از حقوق مصرف ... ارگ فرود واقع در روستای میمند از توابع شهرستان ...


123
... در منطقه هشدار داد. پس از ... باید از دریایی از ... خواهد کرد. انگلیس برای جلوگیری از ...


145
پایگاه خبری، تحلیلی باز انتخابات، منتشر کنننده خبرهای انتخاباتی در ... از مردم برای ... کرد و ...


577
... آن هم در منطقه‌ای ... باید تلاش کرد این منابع ... مهمی در جلوگیری از ...