307
متن کامل برنامه های علی جنتی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر ...


947
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ... در حال حاضر علی جنتی به ... استراتژی و برنامه‌هایش برای بهبود ...


969
- معاون بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ... اهم برنامه های علی جنتی برای وزارت فرهنگ و ...


234
از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷ به معاونت بین‌الملل وزارت ارشاد ... جنتی برای ... علی جنتی، وزیر ارشاد ...


988
حجت الله ایوبی قائم مقام بنیاد سعدی از جامع بودن برنامه علی جنتی برای اداره این وزارتخانه و ...


734
بررسی برنامه‌ تقدیمی علی جنتی به‌عنوان وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی به مجلس شورای ...


266
حجت‌الله ایوبی قائم مقام بنیاد سعدی از جامع بودن برنامه علی جنتی برای اداره این وزارتخانه ...


914
علی جنتی وزیر پیشین ... مورد قبول برای تصدی وزارت ارشاد ... شورا مسائل و برنامه‌های ...


255
علی جنتی در ... گزینه مورد قبول برای تصدی وزارت ارشاد ... مخالف اصول کلی و برنامه های ...


282
علی جنتی گفت: آقای روحانی رئیس جمهور منتخب برای تصدی وزارت ارشاد با این جانب صحبت کرده و ...


743
علی جنتی گفت: آقای روحانی رئیس جمهور منتخب برای تصدی وزارت ارشاد با این جانب صحبت کرده و ...


268
علی جنتی، وزیر پیشنهادی ارشاد در دولت حسن روحانی متن کامل برنامه‌های خود را برای این ...


243
وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی بر وزارت ارشاد، بخشی از برنامه‌های خود برای ... علی جنتی ...


798
روزنامه ایران با علی جنتی وزیر ... مورد قبول برای تصدی وزارت ارشاد ... علی ضیا در برنامه ...


178
روزنامه ایران با علی جنتی وزیر ... مورد قبول برای تصدی وزارت ارشاد ... برنامه وزرای ...


803
علی جنتی وزیر پیشین ... مورد قبول برای تصدی وزارت ارشاد ... شورا مسائل و برنامه‌های ...


543
روزنامه ایران با علی جنتی وزیر پیشین ... برنامه های ... مورد قبول برای تصدی وزارت ارشاد ...


811
متن کامل برنامه های علی جنتی وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر ...


576
علی جنتی فرزند آیت‌الله ... زندگی نامه علی جنتی وزیر ارشاد. ... ماجرای وزیری که برای وزارت ...


544
نظر علی جنتی درباره وزیر ... گزینه مورد قبول برای تصدی وزارت ارشاد ... برنامه‌ای به پاس ...