711
سرپرست معاونت پژوهش فناروی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراسم تجلیل از برگزیدگان ...


771
آخرین اخبار دانشگاه جامع علمی کاربردی، ارائه دوره های پودمانی، سرفصل دروس علمی ...


284
اطلاعیه دانشگاه علمی کاربردی در مورد امتحانات روز سه‌شنبه اطلاعیه دانشگاه علمی ...


860
سرپرست معاونت پژوهش فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراسم تجلیل از برگزیدگان ...


670
عبارات کلیدی. سرپرست معاونت پژوهش فناروی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراسم تجلیل ...


174
سرپرست معاونت پژوهش فناروی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراسم تجلیل از برگزیدگان ...


901
برگزیدگان علمی ... مورد نیاز جهت ثبت نام به دانشگاه علمی کاربردی ...


500
دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه ... دکتر محمد حسین امید، سرپرست دانشگاه جامع علمی ...


490
سرپرست معاونت پژوهش فناروی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراسم تجلیل از برگزیدگان ...


861
ورود به سامانه سجاد،لینک اصلی سایت سجاد،سیستم جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی ...


805
سرپرست معاونت پژوهش‌ و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراسم تجلیل از ...


111
سرپرست معاونت پژوهش فناروی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراسم تجلیل از برگزیدگان ...


525
... برگزیدگان نخستین ... جامع علمی کاربردی ... دانشگاه جامع علمی کاربردی و ...


658
سرپرست معاونت پژوهش فناروی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراسم تجلیل از برگزیدگان ...


672
برگزیدگان علمی ... مورد نیاز جهت ثبت نام به دانشگاه علمی کاربردی ...


720
سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: مراسم تجلیل از برگزیدگان ...


68
دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشگاه ... دکتر محمد حسین امید، سرپرست دانشگاه جامع علمی ...


57
اخبار برگزیدگان علمی , دانشگاه تربیت ... دفتر پژوهش‌های کاربردی و ... ( برگزیدگان علمی) ...


757
مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان جشنواره دوازدهم قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی ...


43
ورود به سامانه سجاد،لینک اصلی سایت سجاد،سیستم جامع آموزشی دانشگاه علمی کاربردی ...