655
سلسله (الشتر) حسنوند،یوسفوند،کولیوند - طایفه کولیوند - شناخت ایلات سلسله ... تصاویر بزرگان ...


793
طایفه‌های ایل حسنوند در مجموع به دو دسته جهان سلطانی و فرخ جانی که نام همسران خدائی خان دوم ...


67
ایلات و طوایف استان ایلام شامل ۱۱ ایل، ۸۰طایفه، ۱۵۱تیره و ۱۲ طایفه مستقل به ... کولیوند در ...


423
عده ای از مطلعین نیز اظهار می دارندچون اصالتا طایفه سگوند از طایفه بنی کلاب عرب ... کولیوند;


514
سلسله (الشتر) حسنوند،یوسفوند،کولیوند - بزرگان الشتر - شناخت ایلات سلسله


830
با پژوهش و تحقیق از بزرگان و منابع درست بتوانند یک ... من در مورد طایفه کولیوند اسناد ...


561
از بزرگان لک میتوان از ... روستای اصلانشاه مرکز طایفه کولیوند ‌شد بزرگان طایفه از علی ...


727
میرقائد بختیاری - شجره نامه ایل بختیاری - دلنوشته ها


875
نژاد بزرگان فرخ تبار ... ضایعه اسفناک و غمبار درگذشت بزرگ مرد طایفه کولیوند کام همه ما ...


488
💎ایرانیان و قوم لر رسم ساخت گنبد و بارگاه بر مزار بزرگان ... کولیوند، مرشد و طایفه ...


496
حاج موسی خان فرخ شاهی از بزرگان طایفه کولیوند فیروزآباد و لرستان.ايشان به همراه برادر ...


10
ملا منوچهر کولیوند فرزند خسرو و نوه ی نورمحمد خان از طایفه ی لک زبان کولیوند ساکن الشتر بوده ...


861
... اصلانشاه مرکز طایفه کولیوند ‌شد بزرگان طایفه از علی‌محمد ... و طایفه کولیوند.


904
تاریخ لرستان - فهرست طایفه‌های لرستان - به وب تاريخ لرستان خوش امديد . ... ایل کولیوند: ...


500
که از اطراف رودخانه شاوور شوش سکونت داشته اند و بعداً با طایفه کولیوند ... بزرگان محسوب ...


791
از آنجا که در لرستان مقام زن ارجمند و خان‌ها يا بزرگان طوايف عمدهٔ لرستان نيز، اگر مادر ...


257
ایلات و طوایف استان ایلام شامل ۱۱ ایل، ۸۰طایفه، ۱۵۱تیره و ۱۲ طایفه ... کولیوند ... بزرگان ...


229
تاریخ بزرگان لر. لرستان.بختیاری.لر. فهرست طایفه‌های ... کولیوند;


545
در روز شنبه 26 فروردین ساعت 4 بعدازظهر بزرگان طایفه کولیوند در همایشی بزرگ در مسجد ابطحی ...


850
طایفه و تیره های ... کولیوند- صیاد ... بزرگان وکدخدایان طایفه شاه کرمی-قیدشده درکتاب ...