780
در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ کارخانه و شرکت در زمینه تولید دارو و بسته بندی فعالیت می کنند و این ...


389
بسته بندی - بسته ... مواردي كه در بسته بندي اوليه و ثانويه دارو براي حفاظت داروها از عوامل ...


903
مطالعه جدید دانشمندان به رهبری دکتر محمد سعادت‌فر می‌تواند راهکار جدیدی برای بسته‌بندی ...


517
مطالعه جدید دانشمندان به رهبری دکتر محمد سعادت‌فر می‌تواند راهکار جدیدی برای بسته‌بندی ...


489
بسته بندی - اهميت ... اين داروها در حدود ۴ درصد کل بازار دارويي کشور را تشکيل مي دهند که با ...


293
مطالعه جدید دانشمندان به رهبری دکتر محمد سعادت‌فر می‌تواند راهکار جدیدی برای بسته‌بندی ...


499
[ مشاهده متن کامل شیفت ایثار در شرکت داروسازی زهراوی تبریز با بسته بندی داروها اجرا شد در ...


780
صنعت بسته بندی ... به همین علت بسیاری از ظروف آزمایشگاهی و بسته‌بندی شربت‌ها و داروها به ...


22
اقتصاد ایران: مطالعه جدید دانشمندان به رهبری دکتر محمد سعادت فر می تواند راهکار جدیدی برای ...


451
گروه‌بندی داروها ... بطور کلی می‌توان داروها را با توجه به خصوصیات متفاوت آنها در طبقه ...


859
بسته بندی گیاهان دارویی طبق آمار منتشر شده ... ج ـ داروها و ترکیباتی که در کتب معتبر طب سنتی ...


770
گروهی از محققان دانشگاه ملی استرالیا به سرپرستی دکتر محمد سعادت‌فر، موفق به کشف روشی برای ...


604
مطالعه جدید دانشمندان به رهبری دکتر محمد سعادت‌فر می‌تواند راهکار جدیدی برای بسته‌بندی ...


816
مطالعه جدید دانشمندان به رهبری دکتر محمد سعادت‌فر می‌تواند راهکار جدیدی برای بسته‌بندی ...


725
ضوابط کارخانه های ظروف و بسته بندی حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده مقوا جهت ...


423
پروژه کارآفرینی طرح کسب و کار عمل آوری و بسته بندی داروهای ... سازی داروها با قیمت ...


200
راهکار جدید دانشمند ایرانی برای بسته‌بندی داروها و مواد غذایی, شیوه جدید بسته بندی مواد ...


973
اصولی که باید در بسته بندی نان رعایت شود! الگوی جدید فروشگاه ها ; انواع دستگاه سیل و ...


269
رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به جزئیات عدم همخوانی قیمت‌ها با ...


951
سلام علیکم؛ درارتباط با بسته بندی و خصوصیات ظاهری فرآورده های دارویی متذکر می گردد این ...