197
پرونده «مرگ یک سازمان»-4 ناگفته‌هایی از بمباران «قرارگاه اشرف» توسط فانتوم‌ها و تایگرهای ...


255
مختصات. قرارگاه اشرف یا پادگان اشرف، اردوگاهی بود که سازمان مجاهدین خلق ایران در ۸۰ ...


190
برخی منابع رسانه ای گزارش دادند که شاهزاده سعودی و رئیس سابق دستگاه اطلاعات عربستان در ...


152
جنگ پایان یافت اما 3 سال بعد، بنا بر دستور ابلاغی به نیروی هوایی ارتش، جنگنده‌های f-4 و f-5 بار ...


54
"ترکی فیصل" در سخنرانی خود؛ چندین بار از لفظ «فقید» و «درگذشته» برای اشاره به "رجوی" استفاده ...


397
ناگفته‌هایی از بمباران «قرارگاه اشرف» توسط فانتوم‌ ها و ... «پادگان اشرف ...


910
تصویر ماهواره‌ای از موقعیت قرارگاه اشرف این پادگان -در ... بمباران کمپ اشرف،توسط ...


890
کامیاران نیوز:فلسطین تسلیت - ناگفته‌هایی از بمباران «قرارگاه اشرف» توسط فانتوم‌ها و ...


41
نگاهی به پادگان اشرف بعد از ... عملیات سازمان مجاهدین خلق در 4 مرداد و همزمان با بمباران ...


449
پرونده «مرگ یک سازمان»-4 ناگفته‌هایی از بمباران «قرارگاه اشرف ... بمباران پادگان اشرف ...


297
جنگ پایان یافت اما ۳ سال بعد، بنا بر دستور ابلاغی به نیروی هوایی ارتش، جنگنده‌های f-۴ و f-۵ ...


960
پرونده «مرگ یک سازمان»-4 ناگفته‌هایی از بمباران «قرارگاه اشرف» توسط فانتوم‌ها و تایگرهای ...


27
کامیاران نیوز:فلسطین تسلیت - ناگفته‌هایی از بمباران «قرارگاه اشرف» توسط فانتوم‌ها و ...


633
نگاهی به پادگان اشرف بعد از ... عملیات سازمان مجاهدین خلق در 4 مرداد و همزمان با بمباران ...


251
پرونده «مرگ یک سازمان»-4 ناگفته‌هایی از بمباران «قرارگاه اشرف ... بمباران پادگان اشرف ...


703
انجمن راسخون ، ناگفته‌هایی از بمباران «قرارگاه اشرف» توسط نیروی هوایی


324
عملیات این سازمان سرسپرده صدام در ۴ مرداد و همزمان با بمباران ... های پادگان اشرف که ...


526
ناگفته‌هایی از بمباران «قرارگاه اشرف» توسط فانتوم‌ها و تایگرهای نیروی ... «پادگان اشرف ...


229
عملیات سازمان مجاهدین خلق در ۴ مرداد و همزمان با بمباران شیمیایی ... در پادگان “اشرف” در ۸۰ ...


146
جنگ پایان یافت اما 3 سال بعد، بنا بر دستور ابلاغی به نیروی هوایی ارتش، جنگنده‌های f-4 و f-5 بار ...