367
نقش و تأثير مصوبات شوراي اقتصاد در توسعه ... برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده ...


483
امور اقتصاد كلان - سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور - Tetis Portal


762
با تصويب قانون برنامه و بودجه در 15 اسفند 1351، سازمان ... به بودجه كل كشور به شوراي اقتصاد.


650
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي سازمان برنامه و بودجه كشور موظف شد در صورت افزايش مصرف ...


334
... ارز كافي در كشور ... بودجه ۱۳۹۷ كل كشور و ... اقتصاد مقاومتي: 1397/3/28: در جلسه ...


548
صادرات غیر نفتی در بودجه ... زیادی در كشور هستند كه ... و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی ...


698
9 ـ بررسي گزارشها و مسائلي كه بايد در شوراي اقتصاد ... اين پرداختها را در بودجه‌كل كشور ...


902
محسن تولایی: بودجه دفاعی ایراچقدر در سال است؟ چه سهمی از درآمدهای کشور را به‌خود اختصاص می‌دهد و این هزینه، ایران را در چه جایگاهی از دنیا قرار می‌دهد؟


40
در رويكرد دستگاه محور در يك اقتصاد سياسي رانتي ... از طريق بودجه در كشور ما قابل ...


787
انفلاسیون در اقتصاد وقتی بوجود میاید که ... بعدی پرنسیب وحدت بودجه و در صورت تغییر بودجه ...


529
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي سازمان برنامه و بودجه كشور موظف شد در صورت افزايش مصرف ...


375
در رويكرد دستگاه محور در يك اقتصاد سياسي رانتي ... از طريق بودجه در كشور ما قابل ...


694
انفلاسیون در اقتصاد وقتی بوجود میاید که ... بعدی پرنسیب وحدت بودجه و در صورت تغییر بودجه ...


719
معاون امور علمي،‌ فرهنگي و اجتماعي سازمان برنامه و بودجه كشور، در ... در اقتصاد ...


910
تهیه کننده : مریم ستوده تعریف بودجه:. قانون بودجه، مهمترین قانون کوتاه مدت برای هر کشور محسوب می شود که در کشور ما به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد …


359
سازمان برنامه و بودجه كشور; ... در كشور ضروري است ... بزرگ كردن اقتصاد كشور براي ...


890
بالا بودن سهم بودجه شركتهای دولتی در بودجه كل كشور همراه ... دولتی در اقتصاد كشور كاهش ...


137
معاون توسعه منابع و پشتيباني سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور از تهيه بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری های کشور، در اجراي ماده 25 آيين نامه مالي شهرداريها و در چهارچوب قوانين و …


11
از این منظر است که به‌عنوان نمونه در بودجه ... و اقتصاد و ... در ایران و بیش از ۶۰ كشور ...


413
دبيرخانة شوراي اقتصاد در معاونت برنامه ... قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور يا منابع ...