633
+بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي درست كنم براي شام


382
+ بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي ... كه حتما غذاي تازه و گرم براي اقاي ...


443
+ بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي درست كنم براي ... بچه ها مي خوام برمشام ...


841
... شام درست كنم به نظرتون چي درست كنم براي ... + بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي ...


128
بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي درست كنم ... كنم به نظرتون چي درست كنم براي شام ...


981
+ بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي درست كنم براي ... بچه ها مي خوام برمشام درست ...


324
+ بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي درست كنم براي ... بچه ها مي خوام برمشام درست ...


407
وقتي براي شام از بهشت برامون ... به چي مي خندي؟به من مي خندي؟اره ؟من كه مي ... من مي خوام برم ...


946
آخه به تو چه كه دارَن به مَن چي مي گن ها ... كنَم ... مي خوام تنها برَم ... بچه ها ُ بيشتر به پسرا ...


985
بجه ها به نظرتون ... بياين مي خوام جيگر درست كنم همسر ... ها. مي دونين براي چي ...


875
آخه به تو چه كه دارَن به مَن چي مي گن ها ... كنَم ... مي خوام تنها برَم ... بچه ها ُ بيشتر به پسرا ...


609
بجه ها به نظرتون ... بياين مي خوام جيگر درست كنم همسر ... ها. مي دونين براي چي ...


651
ديشب خواب ديدم گيتي مي گه مي خوام برم پيش بچه ... ثريا براي صرف شام ... كنم. مثلا بگم مي خوام به ...


712
فقط بچه ها ما در قیال ... يه ورزش ديگه مي خوام برم اسمش تايبو ... مي كشه . چطور مگه ؟ شام چي ...


874
سلام به همه بچه ها من 5شنبه ... افطاري هست + مي خوام از پيششون برم و يه ... خامه درست مي كنم.


796
پیش به سوی لاغری. من و مادر شوهر : پیوند ها: رویای نیمه شب ( ما با هم لاغر میشیم )


634
بچه ها من ميخوام شروع كنم ... درست ميكنم) اگه گفتيد چي؟ ... در رژيم به سر مي برم از فردا ...


192
... بچه بزرگ كنم ،‌ به فكر ... آماده مي شم . درست مثل ... مي خوام پياده روي ها رو ...


133
سحر- حالا به ما شام مي دي ... ثريا جون- بچه ها من مي رم اتاقم ... جعبه رو باز مي كنم يه حلقه براي ...


669
نمي دونم چي بگم . فقط مي خوام ... گاهي به اين بچه ها حسودي ام مي شود ... تخممرغ بلدم درست كنم ...