394
+ بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي ... كه حتما غذاي تازه و گرم براي اقاي ...


54
... شام درست كنم به نظرتون چي درست كنم براي ... + بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي ...


72
+بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي درست كنم براي شام


979
بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي درست كنم ... درست كنم به نظرتون چي درست كنم براي ...


171
بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي درست كنم براي بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به ...


396
اگر امکان دارد آن را به فارسی ایمیل ...


377
+ بچه ها مي خوام برم شام درست كنم به نظرتون چي درست كنم براي ... بچه ها مي خوام برمشام درست ...


247
... جونم براي تو راهمون شام ... مي كرد ،ولي خب اصلا به ... برم اونجا،5 شنبه جاده ها ...


584
ديشب خواب ديدم گيتي مي گه مي خوام برم پيش بچه ... ثريا براي صرف شام ... كنم. مثلا بگم مي خوام به ...


291
... که بیشتر به درد تولد بچه ها می خوره درست ... مي خوام يه ... واسه شام به نظرتون چی درست ...


371
... که بیشتر به درد تولد بچه ها می خوره درست ... مي خوام يه ... واسه شام به نظرتون چی درست ...


254
غذاهاش هم خوبه و نون هم خودشون درست میکنن، دیزیش به ... ولي مي خوام برم ... كم به بچه ها ...


816
دو سه روز بعد، ليلا و شادى براى ديدن بچه، به ... مى كنم به ... درست حرف بزن ببينم چى ...


285
7/9/2012 · بچه ها منم بدخواب شدم ... به نظرتون برم پیش دکتر اعصاب ... به نظرتون ريتالين مصرف كنم فايده ...


813
سلام به همه بچه ها من 5شنبه ... افطاري هست + مي خوام از پيششون برم و يه ... خامه درست مي كنم.


316
آخه به تو چه كه دارَن به مَن چي مي گن ها ... كنَم ... مي خوام تنها برَم ... بچه ها ُ بيشتر به پسرا ...


475
انتقام از بچه ها ... به نظرتون چي ... از این جا می خوام برم دکتر زنان ، مرخصی یک ماهه گرفتم ...


598
ثريا جون- بچه ها من مي رم اتاقم ... جعبه رو باز مي كنم يه حلقه براي ... دو باره مي خوام برم از ...


305
فائزه- چي بگم والا..دو سه تا از بچه ها كه مي گفتن ... مي خوام برم شام ... به دايم مي خواي چي ...


190
ديشب خواب ديدم گيتي ميگه ميخوام برم پيش بچه ... ثريا براي صرف شام ... كنم. مثلا بگم مي خوام به ...