300
... برای تامین امنیت زایران ... اربعین/بکارگیری پلیس های ... های تخصصی برای تامین ...


758
فرمانده قرارگاه ظفر از امادگی کامل نیروی انتظامی برای تامین امنیت زایران در مراسم ...


420
تامین امنیت کامل زائران اربعین/بکارگیری پلیس های ... های تخصصی خود را برای ...


575
... كامل نیروی انتظامی برای تامین امنیت زائران در مراسم اربعین امسال ... آسیب های ...


919
بکارگیری پلیس های تخصصی ... برای تامین امنیت زایران ... پلیس به زایران اربعین ...


740
بکارگیری پلیس های تخصصی برای تامین امنیت زایران اربعین . ... پلیس به زایران اربعین ...


369
بکارگیری پلیس های تخصصی برای تامین امنیت زایران اربعین . ... پلیس به زایران اربعین ...


847
نقش «حاج حمید» در تامین امنیت ... های بیمه زائران اربعین ... برای تامین امنیت اربعین ...


574
... و تامین امنیت ... امنیت زائران اربعین ... توصیه های پلیس برای ...


187
سعید اوحدی از افزایش شمار ثبت نام کنندگان در سامانه سماح خبر داد و گفت: شمار ثبت نام ...


949
منابع هدفمندی برای طرح تحول سلامت تامین نشد ...


802
بکارگیری پلیس های تخصصی ... برای تامین امنیت زایران ... پلیس به زایران اربعین ...


303
... و تامین امنیت ... امنیت زائران اربعین ... توصیه های پلیس برای ...


539
... لازم برای امنیت ... برای تامین امنیت اربعین. ... و پلیس های تخصصی ناجا ...


392
... برای تامین امنیت اربعین . ... های تشخیص هویت پلیس ... های تخصصی ناجا ازجمله پلیس ...


233
سعید اوحدی از افزایش شمار ثبت نام کنندگان در سامانه سماح خبر داد و گفت: شمار ثبت نام ...


840
... پلیس امنیت زائران اربعین ... پلیس برای تامین امنیت ... بکارگیری عوامل پلیس برای ...


309
... برای"امنیت و تردد" زائران اربعین حسینی نداریم‌/ اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین امنیت ...


820
پلیس آمادگی ایجاد امنیت زائران اربعین برای ... پلیس های تخصصی شرق ... برای تأمین ...


242
خروج زائران اربعین حسینی ... تلاش پلیس برای تامین ... شورای امنیت تحریم‌های کره ...