811
... بخواهید را در خودش جمع کرده است ... زندگی است که گاه می توان آن را ... 7 تومانی را وارد ...


801
... وارد میدان شده است ... را در خودش جمع کرده است ... است که گاه می توان آن را ...


656
... گونه‌ای ساخته شده که ... خصوصی وارد شده و ... است که نباید آن را به ...


842
عربستان وارد جنگی تمام‌عیار شده است، جنگی که ... که این کشورها آن را ... خودش است . جلوی ضرر را ...


746
زندگی عجیب مردی که رکورد بیل گیتس را ... تخمین زده شده است. ... هم که دنیا وارد بحران ...


5
اما در بحرین هم اوضاع به شدت بحرانی است ... خودش شده است وشهر های را ... شده است یکی شرق ان که ...


832
... تر است.«……» آنچه که بیل ... است که آن‌ها را رها بگذارید. بچه‌هایی که تازه وارد دانشگاه شده ...


427
... دیگران را جذب خودش کند ... که منشا آن در روابط ... که با او وارد رابطه شده است.


89
احساس كرد حالش بهتر شده است. علی كمی آن طرف‌ تر ... محلی را که در آن ... محافظان ، خودش را به ...


745
این موج در درون جامعه ما، به دست افرادی ساخته شده که ... شده است که آن را ... شده و خود را وارد ...


881
چه کسی را مشاهده کردید که اینگونه وارد شده ... ساخته شده بود. آن ... که آن را خریده است.


133
... وارد شده است ... ای است که هیچ کس خودش را ... حالی که هزینه آن نصف شده است. ...


497
قرمز درخشانی که خودش را به تحمل ... تا وارد شده است می ... قبض میان‌دوره‌ی شما شده است 1509000 ریال!


718
... می شود که سرچشمه را به بیل ... که در ذات خودش خوب است و به ... و توصیه شده آن یکی ...


174
... نژاد شده است خوشحال ... قبل از آن که بحرانی ... کامل آن را وارد کشور ...


388
شما نفر اول را وارد بازی کردید ... بهتر از آن است که یک عمر ... این ساخته شده که شما ...


97
اجاق هیزمی ساخته شده که بدون دود است و می ... آمریکا وارد بازار ... حاکم است، آن را ...


94
عجیب ترین دوچرخه های جهان که در دویست سال اخیر ساخته شده ... آن را نیز وارد ... آن است که ...


148
... است، وارد صحنه شده است ... که به گفته خودش ... گرایی است(که آمریکاو غرب آن را ...


585
مرتضی پسر «آسِد مَمَّد» بیل را به زمین زد که ... وارد عمل شده است. ... که خودش نقشی در آن ...