378
آی‌سی‌دی-۱۰: j 12, j 13, j 14, j 15, j 16, j 17, j 18, p 23: آی‌سی‌دی-۹: 480-486, 770.0: دادگان بیماری‌ها: ۱۰۱۶۶ ...


843
مدیریت مواد زائد جامد عبارتست از جمع آوری و دفع بهداشتی این مواد و در سه طبقه کلی دسته بندی ...


339
نمو نه ای از گزارش کار بازدید تصفیه خانه(تصفیه خانه گرگان) - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت ...


355
تاریخچه علم سلول شناسی توجه زیست شناسان از اواخر قرن بیستم و به خصوص از 1940 به بعد ، با ابداع ...


579
برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. لطفاً با توجه به شیوهٔ ویکی‌پدیا ...