904
سامانه تایید خدمات. ... طراحی و اجرا:شرکت سامان داده سلامت .


637
اداره کل بیمه سلامت استان تهران، به ... کل بیمه های پایه سلامت و خدمات درمانی نیروهای مسلح ...


310
دسترسی به تمامی سامانه های بیمه سلامت. ... به درگاه خدمات الکترونیک ... و درمانی، بیمه ...


178
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران جزئیات ... فرآیند صدور دفاتر بیمه درمانی .


447
سیستم درآمد صندوق کارکنان دولت بیمه سلامت ایران


258
پنجره واحد تعاملات سازمان بیمه سلامت با شرکای کاری امکان ارسال ، ارزیابی، پذیرش اسناد ...


584
امور مراکز درمانی. ... خدمات اینترنتی اداره کل بیمه سلامت استان ... خدمات مربوط به بیمه ...


957
تمامی مطالبات موسسات تشخیصی درمانی استان در سال 95 پرداخت شد.. مدیر کل بیمه سلامت ...


621
سازمان بیمه سلامت ایران/سازمان بیمه سلامت/ دوشنبه 23 بهمن 1396 17:17:41. ... خدمات تشخیصی درمانی.


627
ارائه خدمات درمانی یکسان به همه بیمه شدگان ... مدیران وکارکنان اداره کل بیمه سلامت ...


744
سازمان بیمه سلامت ایران//اداره کل بیمه سلامت استان گیلان -دفترچه درمانی - بیمه درمانی- صندوق ...


496
سازمان بیمه سلامت ایران//اداره بیمه سلامت استان کرمانشاه ، بیمه خدمات درمانی ،بیمه کارمندی ...


605
تعرفه های خدمات درمانی ... دکتر دریجانی مدیرکل بیمه سلامت استان یزد به همراه معاون توسعه ...


477
معاونت بیمه خدمات سلامت. ... تمامی مطالبات موسسات تشخیصی درمانی استان در سال 95 پرداخت شد..


143
شرایط و مراحل ثبت نام اولیه متقاضیان طرح پوشش بیمه سلامت ... 4094 بیمه خدمات درمانی ارتش ...


382
نپذیرفتن دفترچه بیمه سلامت خط ... درمانی طرف ... بیمه سلامت. تعرفه های خدمات ...


3
امور موسسات درمانی. ... مدیرکل بیمه سلامت مازندران با ... نحوه ارائه خدمات بیمه سلامت ...


734
پورتال سازمان بیمه سلامت ایران بخش خدمات غير حضوري خوش آمدید


752
خدمات تشخیصی درمانی. ... مدیر‌کل بیمه سلامت استان کرمان با اشاره به اینکه استان کرمان استان ...


466
امور موسسات درمانی. ... ها ی ارائه کننده کلیه خدمات دفترچه ای صندوق های مختلف بیمه سلامت: