100
سامانه تایید خدمات. ... طراحی و اجرا:شرکت سامان داده سلامت .


652
... رساند اداره کل بیمه سلامت استان تهران به ... کیفیت ارائه خدمات درمانی و در جهت ...


633
دسترسی به تمامی سامانه های بیمه سلامت. ... به درگاه خدمات الکترونیک ... و درمانی، بیمه ...


222
معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در دیدار با ... فرآیند صدور دفاتر بیمه درمانی .


728
سیستم درآمد صندوق کارکنان دولت بیمه سلامت ایران


153
امور مراکز درمانی. ... خدمات اینترنتی اداره کل بیمه سلامت استان ... خدمات مربوط به بیمه ...


414
خدمات غير حضوري: ... پورتال سازمان بیمه سلامت ایران بخش خدمات غير حضوري خوش آمدید .


402
بیمه سلامت ایران|سامانه اعلام نرخ خدمات


510
تعرفه های خدمات ... مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ... شرقی از مرکز بهداشتی درمانی ...


418
سازمان بیمه سلامت ایران//اداره کل بیمه سلامت استان ... خدمات درمانی مورد تعهد که در مراکز ...


409
سازمان بیمه سلامت ایران//اداره کل بیمه سلامت استان ... خدمات درمانی مورد تعهد که در مراکز ...


505
تعرفه های خدمات ... مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ... شرقی از مرکز بهداشتی درمانی ...


779
شرایط و مراحل ثبت نام اولیه متقاضیان طرح پوشش بیمه سلامت ... 4094 بیمه خدمات درمانی ارتش ...


529
مدیر کل بیمه سلامت استان اصفهان گفت: ... new سقف تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی بخش خصوصی سال 95;


558
بیمه سلامت ایران|سامانه اعلام نرخ خدمات ... تعیین خدمات ...


820
از تاریخ 26/9/92 تمدید اینترنتی دفترچه بیمه در صندوق کارکنان دولت با توجه به ضوابط در حین تعویض ...


997
پنجره واحد تعاملات سازمان بیمه سلامت با شرکای کاری امکان ارسال ، ارزیابی، پذیرش اسناد ...


71
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از تسویه بخش قابل توجهی از مطالبات مراکز درمانی طرف ...


55
ارائه خدمات درمانی یکسان به همه ... تیم فوتسال اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی دراولین ...


735
تعرفه های خدمات درمانی ... مدیرکل بیمه سلامت استان یزد با بیان اینکه طرح تحول سلامت از ...