840
سامانه تایید خدمات. ... طراحی و اجرا:شرکت سامان داده سلامت .


311
10.در صورتیکه بیمه شده خدمات سرپائی را از ... در تعهد بیمه سلامت ... درمانی حوادث حین ...


981
سازمان بیمه سلامت ایران/سازمان بیمه سلامت/سازمان بیمه ... خدمات تشخیصی درمانی. بخش ...


420
دسترسی به تمامی سامانه های بیمه سلامت. ... به درگاه خدمات الکترونیک ... و درمانی، بیمه ...


507
سیستم درآمد صندوق کارکنان دولت بیمه سلامت ایران


698
امور مراکز درمانی. ... خدمات اینترنتی اداره کل بیمه سلامت استان ... خدمات مربوط به بیمه ...


743
سازمان بیمه سلامت ایران//اداره کل بیمه سلامت استان گیلان -دفترچه درمانی - بیمه درمانی- صندوق ...


517
پورتال سازمان بیمه سلامت ایران بخش خدمات غير حضوري خوش آمدید


477
معاونت بیمه خدمات سلامت. امور درمانی. ... پیام تسلیت مدیر کل بیمه سلامت استان آذربایجان شرقی ...


228
ارایه خدمات بیمه سلامت درمراکز درمانی دولتی اردبیل .. مدیر کل بیمه سلامت استان ...


860
شرایط و مراحل ثبت نام اولیه متقاضیان طرح پوشش بیمه سلامت ... 4094 بیمه خدمات درمانی ارتش ...


56
1396/8/10 چهارشنبه به گزارش روابط عمومی بیمه سلامت فارس : از ... درمانی و بیمه ... خدمات به ...


404
ارائه خدمات درمانی یکسان به ... رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در همایش ...


537
تایید نهایی تغییرات دریافت فایل اکسل گزارش دریافت فایل اکسل کل داروها ورود به سامانه تایید ...


394
معاون فنی معاونت درمان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران با ...


808
پنجره واحد تعاملات سازمان بیمه سلامت با شرکای کاری امکان ارسال ، ارزیابی، پذیرش اسناد ...


890
جمع کثیری از کارکنان سازمان بیمه سلامت ایران در ... درمانی دولتی غیر ... خدمات اداره کل بیمه ...


179
امور موسسات درمانی. ... ها ی ارائه کننده کلیه خدمات دفترچه ای صندوق های مختلف بیمه سلامت:


382
سازمان بیمه سلامت ایران//اداره بیمه سلامت استان کرمانشاه ، بیمه خدمات درمانی ،بیمه کارمندی ...


78
خدمات تشخیصی درمانی. ... اداره بیمه سلامت شهرستان کرمان با دعوت از 40 کاربر از دفاتر پیشخوان ...