46
پورتال دانشگاه پیام نور, ... تقدیر از دانشجویان ... پیگیری و رسیدگی به پرداختهای بیمه ...


735
پورتال دانشگاه پیام نور, ... و اثرات درمانی عصب شناختی ... ورزشی دانشجویان پیام نور ...


597
شركت سهامي بيمه ايران - بیمه ایران و دانشگاه پیام نور تفاهم‌نامه امضاء کردند(بینا) - نماينده رسمي بيمه ايران كد 32926 كريمي


96
پایگاه خبری دانشجویان پیام نور (پیام نورنا) : صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم 2 نوع بیمه حوادث و خدمات درمانی را برای دانشجویان تعریف کرده که بیمه حوادث برای تمام دانشجویان …


743
دانشگاه پیام نور; ... و بیمه خبرگزاری دانشجویان ... های درمانی با بیمه دی از اساس ...


371
پورتال دانشگاه پیام نور, ... کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور ... بیمه مکمل ...


996
به منظور رفاه حال کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور ،قرارداد بیمه مکمل برای این افراد منعقد گردید.


448
حذف مبلغ بیمه درمانی تکمیلی ... دریافت کارت بیمه حوادث دانشجویان پیام نور ;


73
مراکز درمانی. ... از دانشجویان دانشگاه پیام نور ... دانشگاه پیام نور از پوشش های بیمه های ...


987
پورتال دانشگاه پیام نور, ... بیمه ایران ... خدمات مشاوره ای و روان درمانی به دانشجویان، ارائه ...


751
حذف مبلغ بیمه درمانی تکمیلی ... دریافت کارت بیمه حوادث دانشجویان پیام نور ;


937
مراکز درمانی. ... از دانشجویان دانشگاه پیام نور ... دانشگاه پیام نور از پوشش های بیمه های ...


725
پورتال دانشگاه پیام نور, ... بیمه ایران ... خدمات مشاوره ای و روان درمانی به دانشجویان، ارائه ...


608
پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام نور, پورتال, آموزش غیر حضوری, آموزش مجازی, مراکز بین الملل, فناوری اطلاعات, مراکز دانشگاهی, دانشگاه ...


326
بخشنامه 17906 در خصوص انعقاد تفاهم نامه بیمه درمانی دانشجویان فی ... پیام نور، جامع ...


463
وضعیت زبان دانشجویان ... پیام نور. ... صورت پوشش بیمه پایه(خدمات درمانی،تامین ...


850
براساس تفاهم ‌نامه امضا شده میان شرکت بیمه عامل و صندوق رفاه دانشجویان، همه دانشجویان دانشگاه های کشور شامل دانشگاه های سراسری،‌ پیام نور، آزاد …


746
پورتال دانشگاه پیام نور, ... نشریات علمی دانشگاه پیام نور; سامانه بیمه ... آنچه دانشجویان و ...


520
پورتال دانشگاه پیام نور, ... مشاوره ای و روان درمانی به دانشجویان ... بیمه حوادث ...


69
براین اساس کلیه واحدهای تابع دانشگاه آزاداسلامی، پیام نور، جامع علمی کاربردی، با نظارت معاونت دانشجویی واحد های استانی می توانند نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند و مسئولیت اجرایی بیمه دانش ...