70
به عبارت دیگر، به نظر می‌‌‌رسد کشورهای جهان اول، برای تنظیم شاخص‌‌‌های توسعه‌ی فرهنگی، به نوعی سیاست دوگانه مبادرت ورزیده‌‌‌اند؛ از سویی بر فرهنگ ملی و عناصر بومی فرهنگ هر جامعه …


272
سلامی، حسین، 1381، «تأثیر انقلاب اسلامی بر تحولات منطقه و جهان»، مجله اندیشه انقلاب اسلامی، شماره 4، زمستان 81 . سید قطب، 1374، اسلام و صلح جهانی، ترجمه سیدهادی خسروشاهی و زین العابدین قربانی ...


681
هرگاه بخواهیم تأثیر یک عامل مانند واقعه‌ی عاشورا را در هویت فرهنگی یک جامعه بررسی کنیم، می‌بایست بتوانیم نشانه‌های این عامل را در ابعاد هویت فرهنگی بجوییم. واقعه‌‌ی عاشورا تأثیر چندجانبه‌ی عمیقی بر هویت فرهنگی ...


32
تاثیر انکارناپذیر رسانه بر فرهنگ جامعه تهران-ایرنا- امروزه با توجه به اهمیت و جایگاه بالای وسایل ارتباط جمعی در تمامی کشورها و نقش حساس، مهم و تاثیرگذار آن در مسایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توان از آن به ...


866
احمدی، پژوهشگر تاریخ در خصوص اثر تحقیقاتی جدید خود با موضوع «فرهنگ و قدرت در عصر صفویه» گفت:برایند این بحث تأثیر مثبت و مستمر فرهنگ ناب شیعه بر حیات سیاسی انسان ایرانی بوده است.


628
تاثیر متقابل تمدن ساسانی و فرهنگ اسلامی بر یکدیگر (قسمت نخست) آبان ۵, ۱۳۹۳ آذر ۱۱, ۱۳۹۳ ساسانیان پژوهش های ایران ساسانی


344
امروزه فناوری اطلاعات بر تمامی اجزای جامعه تاثیر گذاشته،مرز جغرافیایی و زمانی بین جوامع را از بین می برد و آن ها را به سوی شکل گیری یک دهکده جهانی با تفاوتهای فرهنگی کمتر رهنمود می سازد.بدین ترتیب فرهنگ هرجامعه برای ...


167
رشد روز افزون اسلام در غرب دليل ديگر بر تأثير انقلاب اسلامي و تبليغات ما مي باشد. شبکه تلويزيوني سي ان ان آمريکا با بيان اين مطلب که دين اسلام با سرعتي فراتر از اديان ديگر در حال گسترش است ...


615
بنابراین اسلام اصلاح اخلاقیات را زیربنای اصلاح جامعه می­داند و تقریباً اساسی­ترین پیام­های قرآن بر محور اخلاق انسان­سازی ارائه گردید. صبر و …


983
تغییر بی‌همتای قرآن در نهاد برده داری را، بنابراین، باید در تأکید آن بر وضعیت بردگان در جامعه و وظیفه جامعه نسبت به بردگان دانست؛ شاید بتوان گفت قوانین برده داری در اسلام پیشرفته‌ترین در ...


702
تأثیر جهانی‌سازی بر هویت فرهنگی افراد و ملل جهانی‌سازی در اصل دربردارنده یک مفهوم فکری آمریکایی است که بنای آن بر اساس هجوم و شبیخون فرهنگی و تجاوز به فرهنگ‌های غیر همآهنگ با فرهنگ آمریکایی مبتنی می‌باشد.


365
بینش‌ها: فرهنگ یک ملت، بیش از هر چیز، تحت تأثیر بینش‌ها، عقاید و ایدئولوژی‌های حاکم بر آن است. ارزش‌ها: ارزش‌ها می‌گویند که چه چیز، مطلوب است و کدام روش، از نظر اجتماعی، نامطلوب و …


149
مسئله ابعاد و عمق تأثیرات تلویزیون بر جامعه، موجب شده که صاحب‌نظران در غرب، نقش تلویزیون را فراتر از یک رسانه صرف و واسطه انتقال پیام بدانند و لذا برای آن تأثیرات ساختاری، بنیانی و ماندگار در فرهنگ قائل‌اند. میشل بیکس ...


722
البته خط مشی های آموزشی و تربیتی تا حد بسیار تحت تاثیر فرهنگ یک جامعه است بنابراین لازم می شود برای فهم رفتار اجتماعی به زمینه ی فرهنگی و اجتماعی جامعه ای که افراد در ان زندگی می کنند توجه داشته باشیم. نهاد اجتماعی . نظام ...


150
تاثیر ماهواره بر زندگی انسان ها تاثیر ماهواره برجامعه و خانواده در روزها و ماه های اخیر بحث پیرامون شبکه های ماهواره ای خارج از کشور، آسیب های اجتماعی- فرهنگی آن برای جامعه ...


799
از این رو، چنان‌چه بر اساس سیاست‌گذاری‌های کلان زبانی، زبان عربی و فرهنگ اسلامی‌ـ ایرانی نه به عنوان یک فرهنگ مغایر با فرهنگ جامعة ایرانی، بلکه به عنوان پشتوانه‌ای عظیم برای زبان و فرهنگ ...


143
تاثیر فرهنگ غربی در سبک زندگی افراد جامعه تاثیر فرهنگ غربی در سبک زندگی افراد جامعه انسان موجودی مختار است و هر فردی از افراد انسان، می تواند توانایی انتخاب خود را


455
دانشنامه اسلامی طهور : این مقاله در باره رابطه و تأثیر دین و فرهنگ بر هنر است


828
بررسی تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر شکل‌گیری اعتماد و وفاداری به برند در جامعة برند (مطالعة موردی: شبکة اجتماعی اینستاگرام)


377
نهاد خانواده، جامعه نسبتاً کوچکی را تشکیل می دهد که هر یک از اعضای آن به نحوی بر دیگری تأثیر می گذارد. در چنین تأثیر متقابلی، مجموعه ای از اعتقادات، آداب، رسوم و ارزش های اخلاقی، عاطفی و اجتماعی شکل می گیرد.