231
علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... با تاثیر بر سلول ... و نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


643
تاثیر اشعه موبایل بر جنین ... علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... و نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


649
تاثیرات اشعه ایکس x بر باروری و جنین. ... مانیتور یکی بر روی یقه روپوش ... اشعه ایکس x بر ...


557
... مواجهه جنین با اشعه ایکس ... بر روی جنین در ... كه اشعه مزبور ممكن است بر ...


558
علاوه بر اشعه ایکس، زنان باردار ... اشعه موبایل بر جنین تاثیرات ... تاثیر رادیولوژی بر روی ...


330
قرار گرفتن در معرض اشعه ... قرار گرفتن در معرض اشعه ها در دوران بارداری، اثرات بدی روی جنین ...


71
متداول ترین اشعه ای که نباید در معرض آن قرار گرفت، اشعه ایکس می باشد. متداول ترین اشعه ای که ...


29
اشعه ایکس ( x ) یا ... طول موج اشعه ایکس تولید شده تأثیر ندارد. اما بر روی شدت پرتو ... در زیبایی ...


938
... اثرات بدی روی جنین در حال رشد می ... تا اثرات این اشعه ها و پرتوها را بر اشخاص ...


775
تاثیر موبایل بر رشد جنین. ... علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... محافظ محکمی بر روی ناحیه شکم و ...


198
علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... با تاثیر بر سلول ... و نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


69
تاثیر موبایل بر رشد جنین. ... علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... محافظ محکمی بر روی ناحیه شکم و ...


487
بارداری اگر جنین در معرض اشعه ایکس ... آن بر روی جنین ... وی را روی نمایشگر اشعه‌ایکس ...


826
عواملی که در دوران بارداری بر روی جنین اثر ... تأثیر اشعه ایکس در جنین قطعی است واکثراً ...


134
تاثیر اشعه ایکس بر جنین، عوارض ... فرد انجام می شود و اشعه بر روی دستگاه تناسلی مادر ...


169
علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... با تاثیر بر سلول ... و نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


299
علاوه بر اشعه ایکس ... اشعه موبایل بر جنین ... بارداری بر تکامل مغز جنین تاثیر می ...


865
... دوز آستانه برای ایجاد اثرات نامطلوب بر روی جنین در ... اشعه ایکس در ... جنین در زمان ...


567
... و برخورد اشعه ایکس با جنین درون رحم ... بر روی جنینی به ... برابر اشعه، تأثیر اشعه بر ...


470
تاثیر اشعه ایکس بر جنین، عوارض و پیشگیری ها. ... اثر اشعه بر روی جنین ...