587
... مواجهه جنین با اشعه ایکس ... بر روی جنین در ... كه اشعه مزبور ممكن است بر ...


520
با اینکه تاثیر دقیق این اشعه ها ... علاوه بر اشعه ایکس ... نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


784
علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... بر جنین تاثیر اشعه ... دادند و بر روی سقف یکی از ...


62
بزرگی جریان لامپ بر پخش طول موج اشعه ایکس تولید شده تأثیر ندارد. اما بر روی شدت پرتو موثر است.


637
علاوه بر اشعه ایکس، زنان باردار باید از قرار گرفتن ... تاثیر لپ تاپ بر روی جنین، چه ...


515
با اینکه تاثیر دقیق این اشعه ها هنوز ... علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... منفی بر روی جنین برائ ...


555
اشعه ایکس و بارداری، تاثیر بر ... داده باشید اثر مضری بر روی جنین ... اشعه ایکس در ...


53
بارداری اگر جنین در معرض اشعه ایکس باشد خطرات ... این آسیب‌ها بر روی نوزاد زمانی شدت می ...


708
... بر حساس بودن به اشعه ایکس ... جنین در معرض اشعه ایکس ... آن بر روی جنین به ...


647
عواملی که در دوران بارداری بر روی جنین اثر ... تأثیر اشعه ایکس در جنین قطعی است واکثراً ...


91
با اینکه تاثیر دقیق این اشعه ها ... علاوه بر اشعه ایکس ... نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


16
... بر حساس بودن به اشعه ایکس ... جنین در معرض اشعه ایکس ... آن بر روی جنین به ...


564
به گزارش متخصصان آکادمی American Academy of Family Physicians، استفاده از اشعه ایکس ... بر روی جنین تاثیر ...


901
با اینکه تاثیر دقیق این اشعه ها ... علاوه بر اشعه ایکس ... نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


120
... و برخورد اشعه ایکس با جنین درون رحم ... بر روی جنینی به ... اشعه، تأثیر اشعه بر جنین،


391
... تابش,تاثیر دقیق این اشعه ... بر اشعه ایکس ... و نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


730
رادیوگرافی یا‌‌ همان تصویربرداری با اشعه ایکس، با ... کند و جنین را تحت تاثیر ... روی امید ...


759
تاثیر اشعه‌ها بر زن ... اثرات اشعه ایکس بر زنان ... و نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


730
تاثیر موبایل بر رشد جنین ... علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... بهترین مواد غذایی برای رفع کمبود روی


776
تاثیر اشعه ایکس بر جنین، عوارض و پیشگیری هاامتیاز بدهید عکسبرداری با اشعه x در دوران ...