268
علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... با تاثیر بر سلول ... و نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


774
تاثیر اشعه موبایل بر جنین ... علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... و نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


396
تاثیرات اشعه ایکس x بر باروری و جنین. ... مانیتور یکی بر روی یقه روپوش ... اشعه ایکس x بر ...


187
... مواجهه جنین با اشعه ایکس ... بر روی جنین در ... كه اشعه مزبور ممكن است بر ...


907
علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... با تاثیر بر سلول ... و نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


148
اشعه ایکس ( x ) یا ... بزرگی جریان لامپ بر پخش طول موج اشعه ایکس تولید شده تأثیر ندارد. اما بر ...


160
متداول ترین اشعه ای که نباید در معرض آن قرار گرفت، اشعه ایکس می باشد. متداول ترین اشعه ای که ...


369
... اشعه ایکس است. علاوه بر اشعه ایکس ... با تاثیر بر سلول ... منفی بر روی جنین برائ ...


690
تاثیر اشعه ایکس بر جنین، عوارض ... فرد انجام می شود و اشعه بر روی دستگاه تناسلی مادر ...


884
علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... با تاثیر بر سلول ... و نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


907
تاثیر اشعه ایکس بر جنین، عوارض ... فرد انجام می شود و اشعه بر روی دستگاه تناسلی مادر ...


197
علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... با تاثیر بر سلول ... و نمو جنین است و اگر اشعه روی dna ...


151
بارداری اگر جنین در معرض اشعه ایکس ... آن بر روی جنین ... وی را روی نمایشگر اشعه‌ایکس ...


474
عواملی که در دوران بارداری بر روی جنین اثر ... تأثیر اشعه ایکس در جنین قطعی است واکثراً ...


811
تاثیر موبایل بر رشد جنین در ... علاوه بر اشعه ایکس، زنان باردار ... چگونه با رسپینا روی زمین ...


522
تاثیر اشعه ایکس بر جنین، عوارض و ... سرطان گردن رحم بطور مستقیم بر روی جنین اثر نمی گذارد ...


398
علاوه بر اشعه ایکس ... اشعه موبایل بر جنین ... بارداری بر تکامل مغز جنین تاثیر می ...


203
... باشد.علاوه بر اشعه ایکس، زنان ... تاثیر موبایل بر رشد جنین ... محکمی بر روی ناحیه ...


286
کارگاه طراحی درمان و دزیمتری براکی تراپی; کارگاه آشنایی با COMSOL ; کارگاه آموزشی CST Studio


689
... دوز آستانه برای ایجاد اثرات نامطلوب بر روی جنین در ... اشعه ایکس در ... جنین در زمان ...