831
تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


148
... تیم قرارداد بلند مدت ... تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ...


280
تارتار: از اول هم قرار بود ... از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم ...


291
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ...


759
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


242
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


923
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: حرفی در ...


1
... مربی تیم فوتبال استقلال در تماس تلفنی با عضو هیأت مدیره باشگاه از اظهارات وی انتقاد کرد. ...


113
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


305
تارتار: از روز اول هم قرار ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


60
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


473
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


593
... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ... تارتار: حرفی در ...


252
... مربی تیم فوتبال استقلال در تماس تلفنی با عضو هیأت مدیره باشگاه از اظهارات وی انتقاد کرد. ...


34
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


182
تارتار: از روز اول هم قرار ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


91
کپی چینی پورشه شاسی بلند آمد ...


148
لیگ برتر ایران ۹۵-۹۴ - سایت 1ورزش


60
هییتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس از سایت هسته ... تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ...


182
Lo ideal es que la meta descripción contenga entre 70 y 160 caracteres (incluyendo espacios). Las meta descripciones le permiten decidir cómo se describen y se ...