219
تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ... این بود که قرارداد بلند مدت ببندم.


800
... تیم قرارداد بلند مدت ... تارتار: از اول هم قرار بود ... از روز اول هم قرار بود با ...


336
... آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. فارس، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار مقابل ...


923
تارتار: از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم/ حرفی در مورد داوری ...


947
تارتار: با تیم ... از روز اول هم قرار بود با راه‌آهن قرارداد بلند مدت داشته باشم. ...


297
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


649
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


922
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


998
... آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با ... بلند مدت داشته باشم تارتار: ...


476
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


699
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


744
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


267
... آهن قرارداد بلند مدت ... از روز اول هم قرار بود با ... بلند مدت داشته باشم تارتار: ...


394
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم . ... از روز اول هم قرار بود با این تیم ...


341
کپی چینی پورشه شاسی بلند آمد ...


128
به گزارش سرویس ورزشی برنا، مهدی تارتار در نشست خبری قبل از دیدار مقابل استقلال خوزستان در ...


626
... از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ... نیمی از نمایندگان حزب چپ ... وظایف معاون اول ...


115
تارتار: از اول هم قرار بود قرارداد بلند مدت ببندم: ... قهوه تلخ چند قسمت بود:


751
... چهار ساله که بلند مدت خواهد بود. ... پرسپولیس هم به کار ببندم. ... قرارداد تارتار با ...


331
ارتباط با رهتا. اخبار. اجتماعي بين الملل متفرقه و جذاب فرهنگ و هنر اقتصادي علمي حوادث پزشکي ...