948
با واگذاری مسئولیت بسیج به سپاه ... آن را در تاریخ 9/2/75 به تصویب رساند و از آن ...


980
سومین وظیف آن اراده تبیین تازه ای از تاریخ به سود ... در پی تصویب کلیات طرح تقویت ...


963
قانون حمایت قضایی از بسیج ... هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و‌در تاریخ 1371 ...


766
بَسیج به سازمانی گفته می‌شود که اولین بار در تاریخ ۵ آذر ۱۳۵۸ به فرمان روح الله خمینی تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ۱۳۵۹ قانوناً رسمیت پیدا کرد و به سپاه پاسداران تعلق گرفت.


268
بسیج در قانون ... از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، سازمان های آمادگی ملی و بسیج غیر نظامی و ...


922
تاریخ ایرانی: در ... ۱۳۵۹ لایحه قانونی تشکیل سازمان بسیج ملی را تصویب و برای اجرا به وزارت ...


891
به گزارش روابط عمومی بسیج کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد؛ مراسم پرشور احیای شب‌های قدر با حضور خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی، در کنار مزار شهدای...


573
آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از بسیج‌ مصوب ... در تاریخ ۳۰/۳۱/۷۲ به تصویب ...


898
تاریخچه تشكیل بسیج ... شوری انقلاب اسلامی در تاریخ 19/4/1359 « سازمان بسیج ملی» را تصویب ...


10
پس از گذشت حدود 4 دهه از تشکیل بسیج، امروز بسیج ... انقلاب تصویب و ... در تاریخ بسیج ...


198
تاریخچه تشكیل بسیج ... شوری انقلاب اسلامی در تاریخ 19/4/1359 « سازمان بسیج ملی» را تصویب ...


605
پس از گذشت حدود 4 دهه از تشکیل بسیج، امروز بسیج ... انقلاب تصویب و ... در تاریخ بسیج ...


754
قانون حمایت قضایی از بسیج ... و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/10/1371 به تایید ...


20
تا قبل از این تاریخ، نیروی مقاومت بسیج دچار ... "در ساختار جدید سپاه که به تصویب رهبری رسیده ...


366
در اجرای تبصره ۴ قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج ... تصویب نیروی مقاومت بسیج ... تاریخ بازدید ...


482
ماده 1: از تاریخ تصویب این قانون، سازمان بسیج ملی ... اساسنامه واحد بسیج مستضعفین ...


873
۵ آذر روز بسیج ... ۱۲ آذر تصویب ... ۵ دی سالروز شهادت آشو زرتشت، اَبَراِنسان بزرگ تاریخ ...


888
سیج به سازمانی گفته می شود که اولین بار در تاریخ 5 آذر 1358 به فرمان روح الله خمینی تشکیل شد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال 1358 قانونا" رسمیت پیدا کرد و به سپاه پاسداران تعلق گرفت.


546
ماده 1: از تاریخ تصویب این قانون، سازمان بسیج ملی ... اساسنامه واحد بسیج مستضعفین ...


755
امام جمعه مشهد با هشدار به نمایندگان مجلس نسبت به تصویب معاهده‌های استعماری در مجلس، بیان داشت: حواستان جمع باشد که در تاریخ اسمتان دنبال سر مملکت فروشان نیاید