655
تاریخ زایمان با سونوگرافی، قابل اعتماد است؟ طبق ... دقیق‌ترین تاریخ زایمان را به ما خواهد داد.


604
اگر زایمان طبیعی داشته باشم، تاریخ زایمانم کی هست؟


96
برای محاسبه تاریخ تقریبی زایمان با استفاده از تاریخ ... محاسبه زمان زایمان براساس سونوگرافی;


462
برآورد تاریخ دقیق زایمان می تواند به پزشکان در تصمیم ... تشخیص زمان دقیق زایمان با سونوگرافی ...


187
دوشنبه 21 بهمن 1392 چگونه می توان سن حاملگی و تاریخ زایمان ... می توان با سونوگرافی سن جنین ...


892
ماشین حساب زایمان با ... تاریخ تقریبی زایمان با استفاده ... زایمان براساس سونوگرافی.


732
تاریخ زایمان با سونوگرافی ... به اصطلاح به هم نمی‌خورد معمولا با سونوگرافی سه ماهه اول ...


986
در مواردی زیر دستگاه سونوگرافی می توان با آزمایش ... بارداری و زایمان راحت با ... تقویم تاریخ;


189
تاریخ زایمان بر اساس اولین سونوگرافی دقیق تره ... اگر کم بود که قاعدتا باید با تاریخ پریود ...


408
تاریخ زایمان با سونوگرافی تعیین می شود تشخیص زمان دقیق زایمان با سونوگرافی بانمناک اما ...


909
تاریخ زایمان با سونوگرافی تعیین می شود تشخیص زمان دقیق زایمان با سونوگرافی بانمناک اما ...


554
تاریخ زایمان بر اساس سونوگرافی اول محاسبه زمان ... تشخیص زمان دقیق زایمان با سونوگرافی ...


771
تاریخ زایمان خود را با این فرمول ... البته جنانچه سونوگرافی در هفته های ششم تا دوازدهم ...


270
۲-اگر كسی روز اخرین پریود خود را نداند از سونوگرافی در ... با ارتفاع رحم ... و موجب زایمان ...


272
تاریخ زایمان خود را با این فرمول ... البته جنانچه سونوگرافی در هفته های ششم تا دوازدهم ...


924
من الان ۳۹هفته سن بارداریم هست. می خواستم زمان زایمان را بدونم.


123
امکان پیش‌بینی زمان دقیق زایمان با سونوگرافی. ... از زنان برای زایمان تاریخ رسمی دریافت ...


644
با اینکه زایمان سختی داشتم به راحتی بعدش ... در هر حال تاریخ اولین روز آخرین پریود تاریخ ...


45
تاریخ زایمان بر اساس اولین سونوگرافی دقیق تره ... اگر کم بود که قاعدتا باید با تاریخ پریود ...


23
روش محاسبه زمان زایمان طبیعی، چطور تاریخ زایمان را حساب کنیم؟ ساده ترین شیوه برای محاسبه ...