587
به تازگی محققان اعلام کرند که می توان با سونوگرافی ... برای زایمان تاریخ رسمی ...


327
تعیین زمان زایمان با سونوگرافی، دقیقه؟ طبق ... دقیق‌ترین تاریخ زایمان را به ما خواهد داد.


640
دوشنبه 21 بهمن 1392 چگونه می توان سن حاملگی و تاریخ زایمان ... می توان با سونوگرافی سن جنین ...


635
تشخیص زمان زایمان با تاریخ آخرین عادت ... تعیین زمان زایمان از طریق سونوگرافی.


10
در مواردی زیر دستگاه سونوگرافی می توان با آزمایش ... بارداری و زایمان راحت با ... تقویم تاریخ;


1
تاریخ زایمان با فرمولی معروف به ... البته جنانچه سونوگرافی در هفته های ششم تا دوازدهم ...


534
چگونه می توان سن حاملگی و تاریخ زایمان ... با سونوگرافی سن ... تاریخ بدست آمده با ...


237
تشخیص زمان زایمان با تاریخ آخرین ... متخصص سونوگرافی در واقع با اندازه‌گیری ابعادی از بدن ...


740
محاسبه تاریخ دقیق زایمان/ آیا تاریخ سونوگرافی برای ... دقت کند، اما تاریخ زایمان را با دو روش ...


853
تاریخ زایمان خود را با این ... به یاد داشته باشید که اگر سونوگرافی در هفته های ششم تا ...


163
تشخیص زمان زایمان با تاریخ آخرین ... متخصص سونوگرافی در واقع با اندازه‌گیری ابعادی از بدن ...


529
محاسبه تاریخ دقیق زایمان/ آیا تاریخ سونوگرافی برای ... دقت کند، اما تاریخ زایمان را با دو روش ...


954
تاریخ زایمان خود را با این ... به یاد داشته باشید که اگر سونوگرافی در هفته های ششم تا ...


631
چطور می توان زمان دقیق تولد نوزاد را محاسبه کرد؟ زمان لقاح ( باردار شدن ) چگونه محاسبه مي شود ...


530
روش محاسبه زمان زایمان طبیعی، چطور تاریخ زایمان را حساب کنیم؟ ساده ترین شیوه برای محاسبه ...


579
یافته‌های جدید محققان بیمارستان دانشگاه توماس جفرسون آمریکا نشان می‌دهد که یک سونوگرافی ...


453
گفت جنین شما بر اساس سونوگرافی ... مادر عزیز اصولا برای تاریخ زایمان ... با وجود پریود ...


130
با سلام تاریخ پریودیم منظم بوده الان طبق آخرین ... تاریخ زایمان با سونوگرافی ، محاسبه ...


39
امروزه سونوگرافی یکی از روش های معمول جهت تخمین تاریخ زایمان و ... به ویژه سونوگرافی با ...


640
سونوگرافی زمان زایمان، نظر دکتر برای تعیین وقت زایمان باید سونوگرافی ... تاریخ زایمان با ...