92
تاکتیک جدید نفتی ایران تهران- ایرنا- یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای روز 12 مه، آماده کرده است.


138
رضا زندی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل نفت در اعتماد نوشت:یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای روز ۱۲ مه، آماده کرده ...


254
تاکتیک جدید نفتی ایران ... ها خوانديد كه صادرات نفت خام ايران ... قیمت جدید برای ...


614
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: ایران به منظور افزایش صادرات نفت و کاهش زمان بارگیری نفتکشها از همه تاکتیکهای عملیاتی در پسا تحریم استفاده می کند.


689
رضا زندی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل نفت در اعتماد نوشت:یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای روز ۱۲ مه، آماده کرده ...


508
با ورود 7 کشتی جدید نفتکش به ناوگان دریایی نفت، تغییر آرایش و اجرای تاکتیک‌های جدید به منظور افزایش قدرت مانور و تحویل نفت به مشتریان خارجی در دستور کار وزارت نفت …


96
اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیسترضا زندی| یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با ...


873
تاکتیک جدید نفتی ایران ... تدبیری درست خود را برای روز ۱۲ ... كه صادرات نفت خام ...


557
رضا زندی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل نفت در اعتماد نوشت: یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای …


259
فصل تجارت - رضا زندی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل نفت در اعتماد نوشت:یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای روز 12 مه ...


120
رضا زندی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل نفت در اعتماد نوشت: یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای …


235
مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی اعلام کرد: ایران برای افزایش صادرات نفت و کاهش زمان بارگیری نفتکش‌ها از تاکتیک‌های متنوع عملیاتی همچون روش کشتی به …


735
اعتماد/ متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیسترضا زندی| یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با ...


793
فصل تجارت - رضا زندی روزنامه نگار و تحلیلگر مسایل نفت در اعتماد نوشت:یک هفته مانده به اعلام نظر ترامپ برای خروج احتمالی امریکا از برجام، شرکت ملی نفت ایران با تدبیری درست خود را برای روز 12 مه ...


17
مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی اعلام کرد: ایران برای افزایش صادرات نفت و کاهش زمان بارگیری نفتکش‌ها از تاکتیک‌های متنوع عملیاتی همچون روش کشتی به …


766
... و برنامه جدید ایران برای فروش و ... جدید ایران برای فروش و صادرات نفت را احداث ...


328
۸ آذر ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۲۰. نسخه‌چاپی. تاکتیک جدید ایران برای صادرات نفت


475
مدیر عامل شرکت پایانه‌های نفتی اعلام کرد: ایران برای افزایش صادرات نفت و کاهش زمان بارگیری نفتکش‌ها از تاکتیک‌های متنوع عملیاتی همچون روش کشتی به …


946
پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران-پورتال شرکت ملی نفت/تاکتیک جدید آماده‌سازی خطوط لوله صادرات نفت و گاز ایران


97
ایران به منظور حفظ و تثبیت صادرات گاز مایع (ال.پی.جی) به مشتریان آسیایی در شرایط تحریم، ۱۲ کشتی نو و یا دست دوم حمل گاز مایع توسط بخش خصوصی خریداری کرد که این کشتی‌ها وارد ناوگان دریایی نفت و ...