648
پس از سال 1978، جانشین ... تحصیل در این کشور ... تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در روسیه; تحصیل ...


86
تحصیل در روسیه; ... که در 1978, دانشکده دندانپزشکی باز شده است. که در 1992-2013 سال ها, ...


805
تحصیل رایگان در ... تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در روسیه; تحصیل ... دانش آموز بعد از سال 1978 ...


879
تحصیل در مجارستان,تحصیل در بلاروس,تحصیل در چک,تحصیل در مالزی,تحصیل در روسیه. ... که در سال 1978 ...


810
... تحصیل در اتریش ... در چک,تحصیل در مالزی,تحصیل در روسیه. ... و آموزش مهندسی در سال 1978 ...


362
تحصیل در روسیه; تحصیل در ... این دانشگاه در سال 1978 بسته و ... دانشجویان برای تحصیل در رشته های ...


604
ماریا شاراپووا ، تنیس باز و استاد ورزش روسیه در ... در کلاس ویلون تحصیل ... 1978 میلادی در ...


821
... این دانشگاه با تاسیس به سال 1978 و مقر اصلی در ... تحصیل در ... در مالزی; تحصیل در روسیه ...


872
برای تحصیل در ... 3- آکادمی علوم فدراسیون روسیه. ... دانشکدة دولتی هنر تاجیکستان در سال 1978 ...


478
تحصیل در روسیه; تحصیل در ... این دانشگاه در سال 1978 تأسیس شده است، بنابراین دانشگاه جوانی است.


137
تحصیل در تاجیکستان ... (527 بیلیون در سال) پس از چین، روسیه، آمریکا، برازیل ... در سال 1978 میلادی ...


152
... تحصیل کرد و در سال ... در سال 1724 به دستور پطر کبیر تزار روسیه ... وی در سال 1978 با کسب ...


811
شرایط و هزینه زندگی در روسیه. ... زندگی، وضعیت کار و تحصیل در آن کشور ... سال 1978-2005 به عنوان ...


137
یولیه از سن هفت سالگی در مکتب موسیقی در بخش ویلون تحصیل ... روسیه در ... 1978 میلادی در ...


185
سپس آن را احیا در 2003. 1978 ... اولین جلسه تمام روسیه در مشکلات از ... آموزش و پرورش سلام تحصیل در ...


677
در روسیه تحصیل به ... от большей части внешнего мира с момента Исламской революции в 1978 ...


359
در حال حاضر چه برنامه‌هایی برای دانشجویان شاغل به تحصیل در روسیه ... революции в 1978 ...


27
تحصیل در اتریش ... (1978-1979) مطالعات ... تحصیل در مالزی; تحصیل در روسیه ، بلاروس و ...


557
چرا تحصیل در روسیه; ... نام نمادین در مینسک می باشد و در سال 1978 افتتاح شد و شامل 5 طبقه مدرن ...


86
تحصیل; مفید. نرخ ... آداب رفتار اجتماعی در روسیه; ... you have to have been politically conscious by late 1978, ...