272
در بازاريابي گردشگري ، بازارياب بايد دو بعد را در نظر داشته باشد در وهله اول رضايت ساكنان ...


765
جهت دست‌يابي به اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از مطالعات ... بخش در بازاريابي گردشگري بايد ...


253
بررسي نقش بازاريابي در توسعه صنعت گردشگري. شيما مردان: دانشجوي كارشنا سي رشته مديريت جها نگردي ،دانشگاه آزاد


206
مقاله نقش بازاريابي درتوسعه صنعت گردشگري. ... فرضيات تحقيق : 5.


597
روش تحقيق در گردشگري و هتل‌داري,صادق صالحي - پگاه ايزدي - سالار كهزادي - زهرا پازوكي‌نژاد,لونت آلتيني - الكساندروس پاراسكواس,مهكامه,9786007127445,


352
امروزه بازاريابي خدمات گردشگري نيز ... و چه بهتر است كه دولت مردان با پژوهش و تحقيق بيشتر ...


738
هنگام مواجه با تصميم­گيري تقسيم­بندي بازار گردشگري، مدير بازاريابي بايد ... تحقيق خود ...


252
راهبرد اين پژوهش مطالعه كمّي –كيفي بوده و جامعۀ آماري تحقيق شامل ... بازاريابي، گردشگري.


337
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی نقش ابزارهاي تبليغاتي در بازاريابي و جذب …


866
دانلود تحقيق نقش بازاريابي اجتماعي در توسعه صنعت بيمه - ... ... و توسعه صنعت گردشگري ...


154
جزئیات فایل مطابق عبارت مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم و تعاریف بازاریابی گردشگری,مباني نظري بازاریابی گردشگری pdf,کتاب بازاریابی گردشگری,بازاریابی گردشگری ppt,پيشينه تحقيق مدیریت ...


359
دانلود تحقيق نقش بازاريابي اجتماعي در توسعه صنعت بيمه - گاو ... و توسعه صنعت گردشگري ...


543
بخش‌بندي بازار گردشگري (حداكثرسازي اثربخشي بازاريابي),ابوالفضل تاج‌زاده - وحيد مرزي - مژده دلفان آذري,جمعي از متخصصين unwto.etc,مهكامه,9789642827763,


704
اين مقاله درصدد تجزيه و تحليل عوامل مختلف تأثيرگذار بر پذيرش بازاريابي الكترونيك توسط سازمان‌هاي كوچك گردشگري مصري است.


725
خواسته مردم در طبقات مختلف اجتماعي و فرهنگي از گردشگري ... هاي تحقيق و بازاريابي مقصد ...


758
گردشگري پزشکي داخلي نيز به سفر ... روش تحقيق به شيوه ... منظور تبليغات و بازاريابي در ...


31
1-4 اهداف تحقيق: ... 2-2-2-2 پيشينه گردشگري در ايران: ... 2-6-7-2 ابزارهاي فرعي تبليغاتي و بازاريابي ...


518
نويسنده : ابتهال زندي. Ebtehal_zandi@yaho.com. يك پكيج اساسا يك تركيب از محصولات منفرد سفر و گردشگري


462
راهبرد اين پژوهش مطالعه كمّي –كيفي بوده و جامعۀ آماري تحقيق شامل ... بازاريابي، گردشگري.


456
در همين راستا اين تحقيق با هدف بررسي اثرات زيست محيطي حاصل از توسعه گردشگري ... بازاريابي ...