341
سیما صابری دخت سکینه اسکندر ... لیلا شیرازی ... شهین پناهی غزاله ...


415
7702. 781. 3700. 8484. 5028. 1889. 5685. 4553. 7839. 5481. 6040. 5817. 9574. 9649. 1978. 4127. 3841. 4764. 3843. 8378. 6125. 5800. 7716. 6883. 1796. 5047. 1946. 4266. 1771. 1782. 1220. 5880. 3906. 9192. 6583. 6602


317
هزاران نفر با حمایت از مطالبات به حق زندانیان سیاسی، خواستار پایان دادن به اعتصاب غذا شده اند.


214
گروهی از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و همچنین تعدادی از فعالان سیاسی طی بیانیه‌ای از خواست‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی در اعتصاب غذا در زندان‌های