277
سیما صابری دخت سکینه اسکندر لی لیلا بهادری دودران طلیعه السادات افروزه زینب ساداتیان الهام ارواحی اصل سیما امیر حسینی خلج مهسا سادات حایری میبدی سعیده پور محمود شیرامین زهرا طاهری مریم اقاجانی نسترن نجفی سمیه ...


512
7702. 781. 3700. 8484. 5028. 1889. 5685. 4553. 7839. 5481. 6040. 5817. 9574. 9649. 1978. 4127. 3841. 4764. 3843. 8378. 6125. 5800. 7716. 6883. 1796. 5047. 1946. 4266 ...


444
بیش از دو ماه است که تعدادی از زندانیان سیاسی- عقیدتی میهن ما برای دستیابی به حقوق اولیه و انسانی خود دست به اعتصاب غذا زده اند.


549
هزاران نفر با حمایت از مطالبات به حق زندانیان سیاسی، خواستار پایان دادن به اعتصاب غذا شده اند.


951
گروهی از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و همچنین تعدادی از فعالان سیاسی طی بیانیه‌ای از خواست‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی در اعتصاب غذا در زندان‌های ایران حمایت کرده‌اند.


573
هزاران نفر با حمایت از مطالبات به حق زندانیان سیاسی، خواستار پایان دادن به اعتصاب غذا شده اند.


416
گروهی از فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و همچنین تعدادی از فعالان سیاسی طی بیانیه‌ای از خواست‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی در اعتصاب غذا در زندان‌های ایران حمایت کرده‌اند.