605
در کشور های که از قبل دارای یک نظام ترویج زراعتی اثربخش میباشند مصارف ادامه انكشاف پایدار ...


293
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه‌مندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره‌وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان ...


515
03.06.2007 11:07 ترويج درافغانستان مشكيلات وراهاي حل ان. مقدمه: افغانستان کشوريست محاط به خشکه و همچنان داراي يک مجمع اجتماعي سنتي و در طول تاريخ يک کشور بوده که معبر و گذرگاه تمدن هاي مختلف جهاني ...


116
رشد زراعت گامی به سوی خودکفای درکشور. - اصول آموزش ترویج درزراعت - این وبلاک برای مقالات زراعت اختصاص داده شده است.


305
بیش از 100مقاله نادر ترویج کشاورزی ... ارزشیابی در بخش کشاورزی چیست ...


723
درابتدا به تعداد ۱۱۳کوپراتیف زراعتی توسط ... ریاست تبلیغ و ترویج زراعتی، مدیریتهای ...


966
جنس متغیر چیست و ... که استحضار دارید درس امار یکی از دروس بسیار مهم و ضروری برای رشته ترویج و ...


619
زراعت - مسوولیت کارمند ترویج - موضوعات و مطالب مفید زراعتی. ... ترویج چیست ...


622
هدف اصلی این دیپارتمنت آماده کردن محصلین از نگاه تیوریکی و عملی در بخش های اقتصاد زراعتی، ترویج وسایل و تکنالوژی های عصری و اصلاح زراعت عنعنوی میباشد.


541
زراعت در افغانستان (یاول سبز 100%زراعتی) - مسوولیت کارمند ترویج ... ترویج چیست ...


662
سوزش سرمعده یا همان سوزش سردل نشانه چیست؟ چرا زیاد میخورید؟ ...


197
احیای اقتصاد زراعتی; مدیریت تغییر، توسعه سکتور دولتی و حمایت از ... ریاست عمومی ترویج;


149
طبق راپور usid واحصایه وزارت زراعت ۸۰ فیصد مردم افغانستان مشغول پیشه زراعت و مالداری اند.که ۳۱٪ درآمد ملی از محصولات زراعتی بدست می آید.


875
Agricultutal extension ترویج کشاورزی، رهنمائی و ترویج زراعتی ... سازمان بهزیستی در ایران چیست ...


596
استراتیژی چیست ... سیدمحمدحسن احمدی بلخابی در سیل زمین های زراعتی وخانه هارادربلخاب تخریب ...


170
Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO) - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


295
مجله زراعتی ... ترویج نبات زغر در افغانستان و آگاه ساختن دهاقین از اهمیت اقتصادی ...


637
ترویج و آموزش ... کشاورزی ارگانیک چیست؟ نویسنده : مدیر ...


524
Ø کود های کیمیاوی و ادویه جات زراعتی عامل ... ترویج ماشین آلات زراعتی ... چیست مطلب ...


752
بازاریابی چیست ... در بازار می گذارند.(مواردی همچون محصول،قیمت،نحوه توزیع و روشهای ترویج) ...