91
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه‌مندان به کشاورزی برای ...


857
در کشور های که از قبل دارای یک نظام ترویج زراعتی اثربخش میباشند مصارف ادامه انكشاف پایدار ...


914
03.06.2007 11:07 ترويج درافغانستان مشكيلات وراهاي حل ان. مقدمه: افغانستان کشوريست محاط به خشکه و ...


580
درابتدا به تعداد ۱۱۳کوپراتیف زراعتی توسط ... ریاست تبلیغ و ترویج زراعتی، مدیریتهای ...


221
زراعت - مسوولیت کارمند ترویج - موضوعات و مطالب مفید زراعتی زراعت ... ترویج چیست ...


900
ترویج کشاورزی، رهنمائی و ترویج زراعتی ... مجازات انتشار عکس بی حجاب آزاده نامداری چیست؟ ...


586
Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO) - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


933
زراعت در افغانستان (یاول سبز 100%زراعتی) - مسوولیت کارمند ترویج ... ترویج چیست ...


183
ترویج و آموزش کشاورزی - ... ویژگی های اگریزیم - تامین کننده عناصر غذایی مهم و پر مصرفی همچون ...


914
رشد زراعت گامی به سوی خودکفای درکشور. - اصول آموزش ترویج درزراعت - این وبلاک برای مقالات ...


737
مقامات می گویند که اگر شرایط برای ترویج زعفران بیشتر مهیا شود، انقلاب زراعتی، رفاه ...


285
1- اقتصاد افغانستان به صورت کل زراعتی است که ... کدرهای مسلکی زراعت و مامورین ترویج وظایف ...


296
دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان سومین دانشگاه كشور از نظر قدمت پس از دانشگاه های تهران و تبریز ...


447
دیتابیس معلومات قیم محصولات زراعتی(http://mis.mail.gov.af/pis)


473
اقتصاد زراعتی عبارت از اصل اصول اعمال ... بنام شعبه ترویج یاد میشود.


445
ان ال پی چیست و چه فوایدی ... 4- استراتژی ترویج یا ارتقاء Promotion Strategy این چهار عامل تحت ...


840
سیمینار آموزش روش های نوین تکنالوژی ترویج زراعتی که از سوی اداره ... نیروی کار چیست ...


953
بازاریابی چیست ... در بازار می گذارند.(مواردی همچون محصول،قیمت،نحوه توزیع و روشهای ترویج) ...


888
مکانیزاسیون چیست؟ ... تولید گیاهان‌ زراعتی‌ نظیر گندم‌، جو ... ترویج‌ و آموزش ...


211
به نام خدا. امتحان مقاله نویسی علمی و فنی مورخ 6/4/90 . مشخصات دانشجو :حمیده نیک کار دانشجوی ...