693
در کشور های که از قبل دارای یک نظام ترویج زراعتی اثربخش میباشند مصارف ادامه انكشاف پایدار ...


720
ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقه‌مندان به کشاورزی برای ...


328
03.06.2007 11:07 ترويج درافغانستان مشكيلات وراهاي حل ان. مقدمه: افغانستان کشوريست محاط به خشکه و ...


353
ترویج چیست ؟ ترویج آموزش خارج از نظام تعلیمی است که اقشار مختلف (پیر وجون درسنین مختلف ) در ...


915
درابتدا به تعداد ۱۱۳کوپراتیف زراعتی توسط ... ریاست تبلیغ و ترویج زراعتی، مدیریتهای ...


135
6/28/2009 · مقصد از تناوب زراعتی آن است که در یک زمین ... کار کار تحقیقات و ترویج است امید در ین ...


36
نا امنی و مافیای مواد مخدر سبب شده است که کشت زعفران منحیث جایگزین تریاک درافغانستان ترویج ...


826
Agricultutal extension ترویج کشاورزی، رهنمائی و ترویج زراعتی، ‌توسعه کشاورزی


100
زراعت در افغانستان (یاول سبز 100%زراعتی) - مسوولیت کارمند ترویج - برگ درختان سبز در نظر هوشیار ...


107
ترویج و آموزش کشاورزی - ... آشنایی با ارقام جو ایرانی(بخش اول) جو زراعی 2n=2x=14) Hordeum vulgare)از غلات ...


410
Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO) - سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی


715
1- اقتصاد افغانستان به صورت کل زراعتی است که در ... خدمات تحقیق، ترویج، مالداری و ...


576
ان ال پی چیست و چه فوایدی ... 4- استراتژی ترویج یا ارتقاء Promotion Strategy این چهار عامل تحت ...


932
رشد زراعت گامی به سوی خودکفای درکشور. - اصول آموزش ترویج درزراعت - این وبلاک برای مقالات ...


40
زراعت در افغانستان (یاول سبز 100%زراعتی) - مشکلات وراه های حل ترویج در افغانستان - برگ درختان ...


676
پروسه داوطلبی (تهیه 22 قلم اجناس زراعتی و مالداری مورد ضرورت پروژه مقیم ولایت ...


143
... است.پروگرامهای زراعتی را با ... زراعتی ایکاردا غرض ترویج گل ... مند چیست ...


363
معرفی رشته مهندسی کشاورزی - زراعت واصلاح نباتات - مقطع کارشناسی. برای تامین نیروی انسانی ...


573
تسهیل و ترویج انکشاف ... SMEs چیست ؟ SMEs مخفف آن ... خدماتی، تجارتی و زراعتی می باشد، SMEs معمولاً با ...


92
هدف کشت سویابین تقویه دهاقین، ترویج نبات سویابین و ... و ادویه زراعتی را به همکاری ...