514
... از تشکیل ستاد احیای دریاچه ... از اولین ... اقدامات ستاد احیاء دریاچه ارومیه ...


46
مشارکت مردمی; ... طرح پایش ستاد احیاء دریاچه ارومیه در ... احیای دریاچه ارومیه تشکیل ...


450
... در اولین روز دولت، دریاچه ... پس از تشکیل ... ستاد احیاء دریاچه ارومیه این ...


67
اسحاق جهانگیری با تاكید بر ضرورت اجرای دقیق مصوبات احیاء دریاچه ارومیه ... ستاد گزارش ...


759
... های مردمی برای نجات دریاچه ... ستاد احیای دریاچه ارومیه ... احیاء دریاچه ارومیه ...


503
ستاد احیای دریاچه ارومیه در سال ۹۷ پروژه های فرهنگی-اجتماعی خود را به منظور آشنایی و مشارکت مردم در


811
تشکیل اولین ستاد مردمی احیاء دریاچه ارومیه . ... تشکیل شد که اولین ستاد مردمی احیاء ...


459
اولین عارضه ... ستاد احیاء دریاچه ارومیه ... چیزی که عاید دریاچه شده تشکیل ستادی ...


453
... احیاء دریاچه ارومیه تشکیل شد ... جمهور ستاد احیاء دریاچه ارومیه ... اولین بار ...


191
ستاد احیای دریاچه ارومیه ... پخش گزارش های مردمی با هدف جلب ... ارومیه احیاء نشود باید ...


556
... احیاء کند. مردمی ... دریاچه ارومیه تشکیل ... ستاد احیاء دریاچه ارومیه ...


359
... با تشکیل ستاد احیاء دریاچه ... این ستاد مردمی را ... ستاد احیاء دریاچه ارومیه.


18
همه آنچه ستاد احیاء دریاچه ارومیه ... احیاء دریاچه ارومیه تشکیل ... مردمی موجب ...


133
با اوج گرفتن بحران خشک شدن دریاچه ارومیه، مشخص شد که طی ۲۵ سال گذشته بیش از ۲۲ هزار حلقه چاه عمیق برای آبیاری باغ‌ها و مصرف آب شهرها حفر شده‌اند.


419
... بتوانیم به مردمی که تحت ... ستاد احیاء دریاچه ارومیه خطاب به ... آمریکا تشکیل ...


457
اولین عکس از ... ستاد احیاء دریاچه ارومیه از نخستین ... بتوانیم به مردمی که تحت ...


417
دریاچه ارومیه متعلق به همه ملت و نسل های آینده ایران عزیز است و تلاش ها برای احیاء این دریاچه باید با این بینش پیگیری شود


307
... و ستاد احیای دریاچه ارومیه و ... ارومیه، نقش مشارکت مردمی ... ستاد احیاء" دریاچه ...


142
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز ، خلیل ساعی ظهر امروز در جلسه دیدار اعضای ستاد احیاء دریاچه ارومیه و شورای فرهنگی اجتماعی این ستاد با …


549
وی در اولین مرحله ... تشکیل ستاد احیای دریاچه ارومیه ... برنامه احیاء دریاچه ارومیه ...