605
تصویری/معاون نخست وزیر ترکیه:ساقط شدن جنگنده روسیه عمدی نبوده است .


925
در حالی که کمیته ملی حقوق بشر در لیبی نسبت به خطر تشکیلات تروریستی همچون داعش، القاعده و ...


160
رسانه ونزویلایی «تله‌سور» گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزویلا اظهارات سخنگوی وزارت امور ...


301
تصویری/معاون نخست وزیر ترکیه:ساقط شدن جنگنده روسیه عمدی نبوده است .


722
***** در پی سرنگون شدن جنگنده ... معاون نخست وزیر روسیه هم ... مرز سوریه با ترکیه ساقط شد ...


822
رسانه ونزویلایی «تله‌سور» گزارش داد که وزیر امور خارجه ونزویلا اظهارات سخنگوی وزارت امور ...


463
تصویری/معاون نخست وزیر ترکیه:ساقط شدن جنگنده روسیه عمدی نبوده است .


497
***** در پی سرنگون شدن جنگنده ... معاون نخست وزیر روسیه هم ... مرز سوریه با ترکیه ساقط شد ...