102
برای اولین بار در تاریخ دربی، استقلال ... = تعداد بازی؛ برد ... استقلال و پرسپولیس در ...


81
... شهرآورد در آسیا و بیست ... تهرانی پرسپولیس و استقلال ... تعداد برد های پرسپولیس و ...


139
... برد برای پرسپولیس و 36 مسابقه هم با تساوی پایان یافت.در دربی های 4، 6 و ... استقلال و پرسپولیس: ...


309
نگاهی بر دربی آ یی و ... 25 برد برای تیم استقلال و 21 برد برای تیم پرسپولیس ثبت شده است. و در 38 ...


300
بیشترین برد در دربی از آن استقلال ... استقلال در دربی ۷۲ گل و تعداد گل های پرسپولیس در دربی ۷۳ ...


130
تیم های پرسپولیس و استقلال تاکنون 73 بار به مصاف هم رفته اند که از این تعداد بازی، سهم ...


451
دربی شماره 85 استقلال و ... برای استقلال، 22 برد ... دو تیم استقلال و پرسپولیس در ...


640
درگذشت داور دربی استقلال و پرسپولیس ... یک برد شیرین و ... و پرسپولیس در دربی جای ...


45
تیم‌های پرسپولیس و استقلال تاکنون ۷۵ دربی را برگزار کرده‌اند که در ۷۵ دیدار گذشته، دو تیم ...


585
دروازه بان خوب ضامن برد در دربی ... دو تیم استقلال و پرسپولیس تا به ... تعداد توپ های ...


401
تیم‌های پرسپولیس و استقلال تاکنون ۷۵ دربی را برگزار کرده‌اند که در ۷۵ دیدار گذشته، دو تیم ...


41
دروازه بان خوب ضامن برد در دربی ... دو تیم استقلال و پرسپولیس تا به ... تعداد توپ های ...


520
درگذشت داور دربی استقلال و پرسپولیس ... یک برد شیرین و ... و پرسپولیس در دربی جای ...


441
... 19 برد برای پرسپولیس و 31 بازی ... زندی در دقیقه 49. استقلال و ... دربی بدون ...


771
یک سایت خارجی ادعای جالبی درباره دربی استقلال و پرسپولیس کرده است در گذشته طرفداران ...


676
تیم پرسپولیس توانست دربی ۷۹ را ... دروازه استقلال خورد‬ و در دقیقه 74 ... پرسپولیس برد بود ...


410
نتیجه و تعداد گل ... 12:30 pm از پیراهن پرسپولیس و استقلال در ... استقلال دربی کوچک را برد ...


590
تاکنون 7 دربی در آبان ماه برگزار شده است که حاصل آن 2 برد, 2 باخت و 3 مساوی برای پرسپولیس و ...


675
بیشترین برد در دربی متعلق ... (تعداد بردهای در دربی) ... تیم های استقلال و پرسپولیس تاکنون 70 ...


289
... تیم استقلال در دربی ... یعنی استقلال و پرسپولیس در جریان ... داره و بازی هم برد ...