62
اما بعدها نیز آن دو به جای یکدیگر بکار گرفته می شدند و معمولاً عدم. اطمینان در تعریف ریسک ...


84
اصل عدم قطعیت (به ... مکان می‌باشد؛ اما در آنجا او تعریف دقیق از عدم قطعیت‌های Δx و Δp نداد و ...


720
عدم اطمینان یعنی ... 3- در این حوزه نظرات متفاوت دیگری وجود دارد که با تلقی و تعریف نویسنده ...


832
نظریه احتمال تنها در موقعیت‌هایی از عدم اطمینان کاربرد دارد که ... با این تعریف ...


753
هدف تحقیق، بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطه­ی بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی است.


266
تفاوت ریسک و عدم اطمینان ... 3- در این حوزه نظرات متفاوت دیگری وجود دارد که با تلقی و تعریف ...


742
تفاوت ریسک و عدم قطعیت در مشخص بودن یا نبودن سناریوهای ممکن و نیز مشخص بودن یا نبودن احتمال وقوع هر سناریو است.


631
تاثیر شرایط عدم اطمینان بر رابطه ... گزارش شده تعریف شده است. شرایط عدم اطمینان در ...


446
اما بعدها نیز آن دو به جای یکدیگر بکار گرفته می شدند و معمولاً عدم. اطمینان در تعریف ریسک ...


154
هرچه از عدم اطمینان گریزان‌تر باشید رأی‌تان متوجه محافظه‌کاران خواهد بود.


90
تفاوت ریسک و عدم اطمینان. Rolf Dobelli محمدرضا معادیخواه. 2 جعبه پیش روی شما است. جعبه اول شامل 100 توپ است. 50 توپ قرمز و 50 توپ سیاه.


586
موارد خاکستری خشونت علیه کودک: بررسی عوامل مرتبط با عدم اطمینان


577
تعریف تصمیم ... گاهی مدیر در شرایط عدم اطمینان مجبور به تصمیم گیری می شود.


803
دانلود پروژه تعامل با ریسک و عدم اطمینان در اجرای ... منابع عدم اطمینان تعریف شده در این ...


275
معنی واژهٔ اطمینان در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب


277
Posts about عدم اطمینان written by williamhbranson. ... راه‌حل مورد اشاره عبارت است از تعریف سطوح تولید و اشتغال.


794
بررسی ارتباط بین متغیرهای عدم اطمینان در جریان وجه نقد، ترکیب سرمایه ... ۴-۱ تعریف موضوع ...


468
قابلیت اطمینان یک سیستم عبارتست از احتمال عملکرد رضایت بخش آن سیستم تحت شرایط کار مشخص و براي مدت زمان معین .قابلیت اطمینان شامل چهار بخش اصلی احتمال ، عملکرد رضایت بخش ، زمان و شرایط کار معین ...


3
نکته مهم و اساسی این است که سازمان های مختلف با درجات مختلفی از عدم اطمینان ... تعریف محیط ...


211
پاره‌ایازمؤلفینریسکوعدماطمینان ... نتایج حاصل است.تعریف ریسک از طریق عدم اطمینان ذهنی ...