554
تعریف عملیاتی: تشویق در لغت یعنی آرزومند ... - تشویق بایستی در تعریف به صورت مستقیم و یا غیر ...


500
تعریف عملیاتی و انواع آن . تعریف عملیاتی، تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است.


272
استفاده بهینه از تشویق و ... در ادامه این مطلب، به تعریف عملیاتی تشویق ... در تعریف ...


516
Operational definition of learning تعریف عملیاتی یادگیری ... توضیحات تعریفی که در آن شیوه‌هائی که باید به ...


173
روش تحقیق کیفی - تعریف و تعریف عملیاتی - ... تعاريف واژه‌ها و اصطلاحات در تحقيق تعريف (Definition ...


849
تعریف عملیاتی: تشویق در لغت یعنی آرزومند کردن ،به شوق افکندن و راغب ساختن است.


627
تعریف عملیاتی: ... تعریف مفهومی: از راهکارهای تشویق مشتریان به خرید . تعریف عملیاتی: ...


482
روش تحقیق - تعاریف مفهومی و عملیاتی- نسرین رباطی - وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق


305
1- تشویق الف) تعریف نظری ب) تعریف عملیاتی 2- تنبیه الف) تعریف نظری ب) تعریف عملیاتی ...


884
تعریف عملیاتی مجموعه فعالیت هایی را که برای ... مثل تعریف تشویق را که می توان با چگونگی ...


873
تعریف یادشده دارای این ویژگیهاست:۱- یادگیری به تغییر می انجامد.بعد از کسب تجربه یادگیری ...


483
تعریف عملیاتی ... mc75 ، استاندارد کامپیوتر پرتابل eda را بار دیگر تعریف می کند ، با امکانات ...


28
انواع تشویق: ... در مرحله بعد به فوتبال و ورزش و کتاب داستان و تعریف و تمجید و کفش و لباس نو و ...


99
... وسیله نوعی نیاز تأمین گردد. می‌توان انگیزش را بر حسب رفتار عملی تعریف کرد.


554
1- تشویق الف) تعریف نظری ب) تعریف عملیاتی 2- تنبیه الف) تعریف نظری ب) تعریف عملیاتی ...


910
تعریف عملیاتی در روش تحقیق برای نوشتن پایان نامه و پروپوزال روانشناسی و علوم تربیتی انواع ...


410
تعریف مدیریت ... و دیدگاه‌های استادانه را که قابلیتهای جدید، قدرت کارایی بالاتر، تشویق ...


47
در تعریف اعتیاد ... در این مرحله شخص در اثر مسامحه یا تشویق دیگران یا میل به انجام یک کار ...


207
بررسی سیستم های کنترل صنعتی. industrial control. در هر صنعتی اتوماسیون سبب بهبود تولید می گردد


653
می‌توانند نه با حذف اطلاعات و امکانات بلکه با جهت‌دهی آنها و با تشویق و ... در مورد تعریف ...