905
تعریف عملیاتی: تشویق در لغت یعنی آرزومند كردن ،به شوق افكندن و راغب ساختن است.


238
تعریف عملیاتی و انواع ... داد و همه دانش آموزان را به شرکت در آن تشویق و ترغیب نمود .


219
استفاده بهینه از تشویق و تنبیه ... در ادامه این مطلب، به تعریف عملیاتی تشویق پرداخته ...


918
تعریف عملیاتی: میزان کالاهای وارد شده به گمرک + نوشته شده در جمعه ...


969
روش تحقیق - تکمیل شده تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.فاطمه سرکاری. - وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق


2
تعریف یادشده دارای این ویژگیهاست:۱- یادگیری به تغییر می انجامد.بعد از کسب تجربه یادگیری ...


606
تعریف عملیاتی در ... مثلا تشویق را می توان با توضیح اینکه آزمودنی ها چگونه تشویق شده اند ...


522
Operational definition of learning تعریف عملیاتی ... تعاریف عملیاتی یادگیری دامنهٔ وسیعی را شامل می‌شوند ...


856
تعریف عملیاتی راه و روش تجربه کردن یا سنجش یک مفهوم را مشخص می سازد.پژوهش متکی به مشاهده ...


205
تعریف عملیاتی ... این صورت ممکن است در میان شیوه های متفاوتی که می توان برای ارائه تشویق و ...


755
انواع تشویق: ... در مرحله بعد به فوتبال و ورزش و کتاب داستان و تعریف و تمجید و کفش و لباس نو و ...


56
برچسب تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی - دانلود پروژه، پایان نامه و مقالات رشته روانشناسی (ترجمه ...


869
در تعریف اعتیاد ... در این مرحله شخص در اثر مسامحه یا تشویق دیگران یا میل به انجام یک کار ...


521
1- تشویق الف) تعریف نظری ب) تعریف عملیاتی 2- تنبیه الف) تعریف نظری ب) تعریف عملیاتی ...


22
پژوهش عملیاتی; مديريت بهره ...


747
تعریف عملیاتی عزت نفس : مجموع ارزیابی هایی که فرد به وسیله ی میزان مخالفت یا موافقت یا بیانه ...


784
تعریف عملیاتی . تشویق در لغت یعنی آرزومند کردن ،به شوق افکندن و راغب ساختن است.


439
تعریف عملیاتی تشویق در لغت یعنی آرزومند كردن ،به شوق افكندن و راغب ساختن است.


263
با این همه آشنایی با تعریف و مفهوم تنبیه از ... از دیدگاه اسلام معمولاً تشویق مقدم بر تنبیه ...


938
می‌توانند نه با حذف اطلاعات و امکانات بلکه با جهت‌دهی آنها و با تشویق و نهی ... که تعریف ...