613
تعریف عملیاتی: تشویق در لغت یعنی آرزومند كردن ،به شوق افكندن و راغب ساختن است.


666
تعریف عملیاتی و انواع ... داد و همه دانش آموزان را به شرکت در آن تشویق و ترغیب نمود .


11
Operational definition of learning تعریف عملیاتی یادگیری ... توضیحات تعریفی که در آن شیوه‌هائی که باید به ...


330
تشویق. تعریف مفهومی :راغب ساختن – کار کسی را ستودن و او را دلگرم ... تعریف عملیاتی: ...


517
تعریف یادشده دارای این ویژگیهاست:۱- یادگیری به تغییر می انجامد.بعد از کسب تجربه یادگیری ...


636
استفاده بهینه از تشویق و تنبیه ... در ادامه این مطلب، به تعریف عملیاتی تشویق پرداخته ...


680
تعریف عملیاتی راه و روش تجربه کردن یا سنجش یک مفهوم را مشخص می سازد.پژوهش متکی به مشاهده ...


10
برچسب تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی - دانلود پروژه، پایان نامه و مقالات رشته روانشناسی (ترجمه ...


875
روش تحقیق - تکمیل شده تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.فاطمه سرکاری. - وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق


643
تعریف عملیاتی ... این صورت ممکن است در میان شیوه های متفاوتی که می توان برای ارائه تشویق و ...


371
تعریف عملیاتی: تشویق در لغت یعنی آرزومند کردن ،به شوق افکندن و راغب ساختن است.


416
تعریف عملیاتی در ... مثلا تشویق را می توان با توضیح اینکه آزمودنی ها چگونه تشویق شده اند ...


618
تعریف عملیاتی . تشویق در لغت یعنی آرزومند کردن ،به شوق افکندن و راغب ساختن است.


603
1- تشویق الف) تعریف نظری ب) تعریف عملیاتی 2- تنبیه الف) تعریف نظری ب) تعریف عملیاتی ...


780
انواع تشویق: ... در مرحله بعد به فوتبال و ورزش و کتاب داستان و تعریف و تمجید و کفش و لباس نو و ...


283
در تعریف اعتیاد ... در این مرحله شخص در اثر مسامحه یا تشویق دیگران یا میل به انجام یک کار ...


536
پژوهش عملیاتی; مديريت بهره ...


471
مقدمه‌ای برای انگیزش. تلاش برای درک علل رفتارهای خاص انسانها در کار موجب ارائه نظریه‌ای ...


2
تعریف عملیاتی عزت نفس : مجموع ارزیابی هایی که فرد به وسیله ی میزان مخالفت یا موافقت یا بیانه ...


974
اختصاصی از یارا فایل تحقیق تأثیر تشویق و تنبیه بر میزان یادگیری دانش ... تعریف عملیاتی ...