980
تعریف آموزش بهداشت. تعریف آموزش بهداشت . به طور کلی، آموزش و بهداست عبارت است از «تشویق و ...


238
مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری خارجی در جمهوری اسلامی ایران شامل قانون تشویق و ...


787
انگیزش به فرایندهایی ارتباط دارد که به رفتار نیرو و جهت میدهد. این فرایندها عبارتند از ...


895
تعریف سازمان: گروهی متشکل از دو یا چند تن که در محیطی با ساختار منظم و از پیش تعیین شده برای ...


467
لذا در این مقاله پس از تعریف ارزیابی ... سیستم های عملیاتی کسب و کار ... را تشویق می کنند تا ...


167
تعریف سزارین ، علل انجام آن ، مزایا و معایب و عوارض انجام عمل سزارین


345
مطالعات برنامه درسی، آموزش، روانشناسی - خلاصه کتاب رواشناسی تربیتی دکتر سیف - (مباحث علوم ...


523
برای رهبری تعاریف زیادی ارائه شده است ولی هیچکدام از آنها مورد پذیرش عام قرار نگرفته است.


834
لقمان پاکروان * مجید خوبیاری * بخش نخست ارزیابی عملکرد سازمان ها در عصر کنونی تحولات ...


766
تعــــریف فــــرهنگ ... میزانی كه افراد تشویق می‌شوند تا ابتكار عمل به خرج دهند ... (عملیاتی) ...


778
هم­چنین برای سال‌های 1375 تا 1389 نیز جریان‌های نقدی عملیاتی از صورت جریان وجوه نقد استخراج ...


793
مبانی و اصول کار آفرینی دکتر اسفندیار زیاری، قدرت اله طلایی، آزاده رجبیان


421
جستار بیانات رهبری کلیدواژه اقتصاد مقاومتی مقاومت اقتصادی /تحریم اقتصادی


188
بانکداری اینترنتی; اینترنت بانک همراه (Mobile View) همراه بانک سپه; تلفنبانک; رمز اول و رمز دوم


519
مفهوم مدیریت دانش:سازمان‌ها به منظور استفاده از دانش باید به سرعت در فعالیت‌های مربوط به ...


758
بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی رضايت شغلي Job satisfaction


182
اندیشه نو - راهکارهایی جهت افزایش نقش باورهای دینی در مدارس - آموزشی


743
نیروی نظامی عنوانی کلی ست که به هر گونه نیرویی که خواه در سازمانی رسمی و حکومتی و یا غیررسمی ...


134
روان شناسی رشد ،نظریه های رشد ( پیاژه- اریکسون)، مراحل رشد (کودکی –نوجوانی-بزرگسالی- پیری )


815
انواع فناوریهای crm • مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی: که اشاره به برنامه های کاربردی مشتری ...