317
اولین روش تغییر ضخامت خط در Layer می باشد. ... آموزش رسم سه نما توسط خطوط راهنما در اتوکد ;


973
... (Linetype) ، ضخامت ... تغییر نوع ... ها به صورت عمودی و افقی در چه جایی از خطوط اندازه ...


725
ضخامت خطوط در اتوکد; تغییر واحد در اتوکد; ضخامت خط در اتوکد; تغییر اندازه در ...


790
5/27/2012 · ... قرار نمی‏گیرد در کدام قسمت خطوط ... نوع خط ، رنگ ، ضخامت ... در اتوکد ...


536
مطابق دستور قبلی باید انجام شود فقط در اینجا خطوط اندازه ... ( در اتوکد 2006 ... - ضخامت در ...


841
ضخامت خط در اتوکد ... نحوه تنظیم ضخامت خطوط ، نحوه ترسیم ... تغییر دادن طول خط ...


331
ضخامت خطوط در اتوکد; تغییر واحد در اتوکد; ضخامت خط در اتوکد; تغییر اندازه در ...


784
در اتوکد 14 و ماقبل ... و ترسیم را تغییر دهید . در خط فرمان ... شده با ضخامت است. در حالت on ...


761
:پست ها در مورد برچسب چگونگی تغییر رنگ ضخامت و نوع خطوط ترسیمی


314
... یه پلان کشیدم بعد میخوام ضخامت خطوط و تغییر بدم ولی هرچی که ضخامت ... ضخامت پله در اتوکد:


297
... یه پلان کشیدم بعد میخوام ضخامت خطوط و تغییر بدم ولی هرچی که ضخامت ... ضخامت پله در اتوکد:


971
پرینت و پلات گرفتن از نقشه در اتوکد ... خطوط در نقشه هست ... در چاپ ندارند و ضخامت و ...


312
... داده نشده در حافظۀ اتوکد ... خطوط موازی در مسیر ... پنجره ای که در صورت تغییر ...


63
کار با ریبون های اتوکد تغییر ... و بلاکهای تعریف شده در اتوکد ... رسم خطوط زاويه ...


984
... نحوه تغییر رنگ دادن صفحه ... نحوه تنظیم ضخامت خطوط ... نحوه اعمال تغییرات عمومی در اتوکد ...


805
... ddedit برای تغییر متن ... در انتها اتوکد ضمن انجام اندازه گذاری، اندازه ای را که درنقشه ...


450
... عقربه های ساعت تغییر میکند. در حالت پیش فرض ... در اتوکد ... هم امتداد خطوط ۳۰ در جه ...


591
6/20/2013 · پرسش در مورد وارد کردن ضخامت خطوط اتوکد در اسکچ ... (تغییر رنگ، تغییر فرم و حالت و...). ...


591
دستورات را در اتوکد ... جهت تغییر ... ترسیم خطوط شکسته و خط و کمان بهم پیوسته و خط با ضخامت ...


941
تعیین ضخامت خطوط منحنی های ... ضخامت خطوط منحنی را تغییر ... به تابع زیر را در ...