737
اولین روش تغییر ضخامت خط در Layer می باشد. ... آموزش رسم سه نما توسط خطوط راهنما در اتوکد ;


387
... (Linetype) ، ضخامت ... تغییر نوع ... ها به صورت عمودی و افقی در چه جایی از خطوط اندازه ...


202
5/27/2012 · ... قرار نمی‏گیرد در کدام قسمت خطوط ... نوع خط ، رنگ ، ضخامت ... در اتوکد ...


483
مطابق دستور قبلی باید انجام شود فقط در اینجا خطوط اندازه ... ( در اتوکد 2006 ... - ضخامت در ...


310
... یه پلان کشیدم بعد میخوام ضخامت خطوط و تغییر بدم ولی هرچی که ضخامت ... ضخامت پله در اتوکد:


653
:پست ها در مورد برچسب چگونگی تغییر رنگ ضخامت و نوع خطوط ترسیمی


136
دستورات را در اتوکد ... جهت تغییر ... ترسیم خطوط شکسته و خط و کمان بهم پیوسته و خط با ضخامت ...


828
طرز تعیین ضخامت خط در اتوکد ... تنظیم ضخامت خطوط ... چگونگی تغییر رنگ ضخامت و نوع ...


843
ضخامت خطوط در اتوکد. ... فریز کردن یک لایه ، چگونگی تغییر رنگ ضخامت و نوع خطوط ترسیمی ...


819
تعیین ضخامت خطوط منحنی های ... ضخامت خطوط منحنی را تغییر ... به تابع زیر را در ...


985
تعیین ضخامت خطوط منحنی های ... ضخامت خطوط منحنی را تغییر ... به تابع زیر را در ...


82
در اتوکد 14 و ماقبل ... و ترسیم را تغییر دهید . در خط فرمان ... شده با ضخامت است. در حالت on ...


807
حجم زیاد فایل ها در اتوکد. ... هم امتداد خطوط ۳۰ در جه ی ... شده با ضخامت است. در حالت ...


138
ضخامت خطوط در اتوکد. ... نحوه تغییر رنگ رنگ دادن ... نحوه بکارگیری مختصات نسبی در رسم خطوط ...


906
6/20/2013 · پرسش در مورد وارد کردن ضخامت خطوط اتوکد در اسکچ ... (تغییر رنگ، تغییر فرم و حالت و...). ...


387
... در اتوکد ضخامت خطوط فرق میکند در ... در اتوکد ضخامت خطوط فرق ... تغییر ضخامت خطوط:


301
آموزش تنظیم ضخامت خطوط در ... ضخامت خطوط در پرینت اتوکد اطلاعیه ... تغییر در رنگ ...


155
آخرین مرحله در ترسیم ، چاپ آن می باشد.برای چاپ در اتوکد ... در فضای مدل را تغییر ... ضخامت خط ...


537
... ddedit برای تغییر متن ... در انتها اتوکد ضمن انجام اندازه گذاری، اندازه ای را که درنقشه ...


165
خانه » راهسازی » خطوط در اتوکد. ... سه نوع خط اتوکد در کار انجام پروژه های راهسازی ... را تغییر ...