405
پل خشتی تمیجان در ۶ کیلومتری جنوب غربی رودسر گیلان روی رودخانه تمیجان احداث شده‌است.از نوع ...


684
تمیجان، از روستاهای تاریخی بخش مرکزی شهرستان رودسر و دارای پل خشتی تمیجان می‌باشد.


53
روستای تمیجان یا صحیحتر آن تیمجان از توابع شهرستان رودسر با قدمت تاریخی بسیار زیاداست


538
پل خشتی تمیجان رودسر در شش کیلومتری جنوب غربی شهرستان رودسر بر روی رودخانه کوچک کهنه گوراب ...


747
پل خشتی تمیجان رودسر در شش کیلومتری جنوب غربی شهرستان رودسر بر روی رودخانه کوچک کهنه گوراب ...


388
پل خشتی تمیجان در شش کیلومتری جنوب غربی شهرستان رودسر بر روی رودخانه تمیجان ساخته شده و از ...


861
پل خشتی تمیجان - نمایش محتوای تولیدات ...


270
اين پل بر روي رودخانه نسبتاً پر آب تميجان ، در آبادي تميجان و بين رودسر و املش واقع گرديده و ...


448
این پل بر روی رودخانه نسبتاً پر آب تمیجان ، در آبادی تمیجان و بین رودسر و املش واقع گردیده و ...


739
این پل بر روی رودخانه نسبتاً پر آب تمیجان ، در آبادی تمیجان و بین رودسر و املش واقع گردیده و ...


698
این پل بر روی رودخانه نسبتاً پر آب تمیجان ، در آبادی تمیجان و بین رودسر و املش واقع گردیده و ...


643
نان تمیجان. تمیجان، از روستاهای تاریخی بخش مرکزی شهرستان رودسر و دارای پل خشتی تمیجان می ...


925
5/26/2009 · آشنایی با روستای تاریخی تمیجان رودسر .... ;):rolleyes: تمیجان, از روستا


554
پل خشتی 700 ساله تمیجان در شش کیلومتری جنوب غربی شهرستان رودسر بر روی رودخانه تمیجان ساخته ...


396
تمیجان, از روستاهای تاریخی بخش مرکزی شهرستان رودسر و دارای پل خشتی تمیجان می‌باشد.


352
نان تمیجان نان برنجی تمیجان از ... پخت نان تمیجانی یکی از رسوم روستای تمیجان از توابع رودسر ...


528
اخبار سیاسی و اجتماعی رودسر - ... به گزارش رصدرودسر، پل تاریخی تمیجان سالیان متمادی است که ...


597
... برق وگاز وتلفن متراژبنا 250 متر دارای استخر وامکانات مدرن واقع در رودسر تمیجان بفروش ...


14
پل خشتی تمیجان در ۶ کیلومتری جنوب غربی رودسر گیلان روی رودخانه تمیجان احداث شده‌است.


663
اهمیت جغرافیایی و تاریخی روستاي تمیجان: روستای تمیجان در حدود 10 کیلومتری جنوب رودسر واقع ...