954
آموزش نصب ماهواره هاتبرد ... سوراخهای روی دیش ارتباط ... تنظیم ماهواره ها ...


421
آموزش تنظیم ارتفاع و جهت دیش برای ماهواره ... ال ان بی را روی ۶ یا ۱۲ و ... تنظیم هاتبرد: ...


183
تلویزیون 20 فرکانس خود را روی ماهواره هاتبرد ... برای تنظیم این دیش میله ی پشت دیش را را 8 ...


795
سلام.ماهواره ی نایل ست روی رسیور ما ... برای تنظیم دیش درجهت هاتبرد،شماپشت دیش ...


522
آموزش های تنظیم دیش ... نصب ماهواره هاتبرد ... دریافت ماهواره ترکست به مرکزیت دیش ماهواره ...


271
کانال‌های کرد زبان و ایرانی اغلب بر روی این ماهواره ... تنظیم ماهواره ... اگر دیش را ...


494
آموزش کامل بستن و تنظیم دیش از مبتدی تا حرفه ای - با تصویر و جهت یابی تمام ماهواره ها بستن دیش ...


323
آموزش کامل بستن و تنظیم دیش از ... با تصویر و جهت یابی ماهواره هاتبرد ... ال ان بی استارست روی ...


203
7/22/2012 · ابتدا ماهواره هاتبرد را ... را داره روی اون تنظیم کردم ... یک دیش هم هاتبرد ...


554
ماهواره یوتلست (۷ درجه شرقی) به دلیل موقعیت استراتژیک و همجواری با ماهواره هاتبرد (۱۳ درجه ...


191
... ماهواره هاتبرد ... کانال‌های کرد زبان و ایرانی اغلب بر روی این ماهواره ... تنظیم ماهواره ...


273
نصب و تنظیم دیش ماهواره هاتبرد ماهواره هاتبرد موقعيت :۱۳ درجه شرقي Hotbird 13 E نصب یک دیش و یک ال ...


983
آموزش نصب ماهواره و تنظیم ماهواره هاتبرد,ماهواره یاه ست,ماهواره ... تنظیم دیش روی ماهواره ...


564
با توجه به اینکه اکنون کانال voa به روی ماهواره نایلست قابل دریافت است و کانال bbc persian روی ...


262
تنظیم دیش ماهواره هاتبرد و ... و نایل ست به مرکزیت هاتبرد روی دیش 90. تنظیم ماهواره بدر به ...


630
وقتی دیش تنظیم شد، فایندر را از مدار ... تلویزیون 20 فرکانس خود را روی ماهواره هاتبرد ...


934
نصب و تنظیم دیش ماهواره ... ۵- ساعت ال ان بی را برای ماهواره ترکست روی ... اگر پشت دیش هاتبرد ...


602
را روی 5/4یا 5/10 و اگر از strong یا lazer ... تنظیم هاتبرد: ... نحوه تنظیم دیش ماهواره ترک ست ...


698
تنظیم دیش از روی رسیور ... بعد از تنظیم ماهواره هاتبرد دیش را حدودا 40 درجه به سمت شرق که در.


727
آموزش تنظیم دیش روی ماهواره ... روش تنظیم آنرا بر اساس دیش تنظیم شده هاتبرد توضیح میدهم .