592
سخنگوی دولت و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در واکنش به گزارش دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ ...


115
دیوان محاسبات کشور که تا کنون نسبت به اظهارات خلاف قانون و عرف رئیس سازمان برنامه دولت سکوت ...


348
همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی میگردد و‌ضمن ... بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و ...


932
Sirjan Students Financial Management - فرایندتهیه تنظیم وتسلیم لایحه بودجه کل کشور/ - بیا تا گـل برافـشانیم و ...


714
دیوان محاسبات کشور در بیانیه ای تصریح کرد: توقع برخی مسئولین دستگاههای اجرایی در تنظیم این ...


529
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تمام منابع و درآمدهایی که کشور از طریق نفت یا مالیات و روش های ...


13
دیوان محاسبات کشور در خصوص قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور ... تهیه و در ...


353
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر ...


182
بودجه از تهیه ... به کاهش روز افزون نقش و سازمانهای دولتی در امور جاری و مدیریت کشور و با ...


384
در سال ۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی که در تهیه بودجه فعال بود، زیر ... بودجه کشور در ...


477
تدوین بودجه به عنوان سند مالی که برنامه دخل و خرج کشور را مشخص می‌کند از اهمیت بسیاری ...


379
محمد کردبچه مدیرکل اسبق دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنا‌مریزی با بررسی فرآیند ...


780
قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ ... ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای ...


824
تفریغ بودجه به فرآیند تسویهٔ بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهیه شده توسط ...


698
... بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال ... های قانون بودجه کل کشور.


623
خبری که از اولین نشست هیئت دولت در مورد بررسی بودجه بیرون آمده، نشان می دهد که هیئت وزیران ...


79
راه اندازي سامانه جامع بودجه ... کشور. سامانه بودجه ... از ماست در تهیه ...


165
بودجه از تهیه تا ... با سالام اولین پست وبلاگ را به لایحه بودجه کشور برای سال 88 اختصاص می ...


170
بودجه کل کشور برنامه ‌مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و ...


325
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ دهیاری های کشور. بخشنامه بودجه سال ۹۷ ... وزارت کشور در تهیه و ...