530
تدوین بودجه به عنوان سند مالی که برنامه دخل و خرج کشور را مشخص می‌کند از اهمیت بسیاری برخوردار است، اولین بودجه ایران در سال 1289 توسط صنیع‌الدوله که نخستین‌بار کارخانه‌ نساجی را در ایران ...


269
تفریغ بودجه به فرآیند تسویهٔ بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور


395
Sirjan Students Financial Management - فرایندتهیه تنظیم وتسلیم لایحه بودجه کل کشور/ - بیا تا گـل برافـشانیم و می در ساغر اندازیم ....


258
قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ ... ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای ...


424
همکاری با مدیران و رؤسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه; ... ریزی کشور; جمع‌آوری بودجه‌های ...


340
همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی میگردد و‌ضمن ... بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و ...


694
بودجه از تهیه ... به کاهش روز افزون نقش و سازمانهای دولتی در امور جاری و مدیریت کشور و با ...


251
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ دهیاری های کشور. بخشنامه بودجه سال ۹۷ دهیاری های کشور شامل سیاستها و خط مشی های لازم درامر تهیه و تنظیم بودجه دهیاریها است که می بایست در تهیه و تنظیم بودجه سیاست ها و خط ...


355
به گفته نوبخت،‌ قرار است بودجه سال 97 براساس عملکرد، تهیه و ... هـ تبصره یک بودجه کل کشور در ...


380
مقدمه. به حول و قوه الهی، تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1394 کل کشور به عنوان یازدهمین سال از دوره اجرای سند چشم انداز و آخرین سال اجرای قانون برنامه پنجم توسعه در …


18
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور هیئت وزیران در جلسه 15/1/1397 به پیشنهاد شماره 1810438 مورخ 28/12/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ...


110
تعاريف تفريغ بودجه. از تفريغ بودجه تعريف قانوني نشده است ولي با توجه به آن چه در قوانين و مقررات و فرهنگ لغات آمده است مي توان تعاريف زير را در مورد تفريغ بودجه …


396
استانداری ها بخشنامه را جهت تهیه بودجه ... ابلاغ اعتبارات دستگاهها که در بودجه کل کشور ...


831
استانداری ها بخشنامه را جهت تهیه بودجه ... ابلاغ اعتبارات دستگاهها که در بودجه کل کشور ...


407
بودجه کل کشور برنامه ‌مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و ...


867
اقدامات مرتبط با تهیه و تنظیم بودجه در ... در مواقعی که لايحه بودجه کل کشور برای سال بعد تا ...


577
... بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال ... های قانون بودجه کل کشور.


986
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تمام منابع و درآمدهایی که کشور از طریق نفت یا مالیات و روش های دیگر تهیه می کند، به زور به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد، بودجه جاری کشور …


494
تعريف بودجه چون مفهوم بودجه از آغاز پيدايشش تاكنون تغيير و تحول بسيار يافته است، از اين روی، تعريف جامعي كه در برگيرنده همه مفاهيم آن در دوره‌هاي گذشته و …


941
بخشنامه، تصویبنامه، رأی دیوان عدالت اداری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور،