913
قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ ... ریزی و تنظیم بودجه و تهیه گزارشهای ...


14
Sirjan Students Financial Management - فرایندتهیه تنظیم وتسلیم لایحه بودجه کل کشور/ - بیا تا گـل برافـشانیم و ...


845
به گفته نوبخت،‌ قرار است بودجه سال 97 براساس عملکرد، تهیه و ... هـ تبصره یک بودجه کل کشور در ...


641
محمد کردبچه مدیرکل اسبق دفتر امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنا‌مریزی با بررسی فرآیند ...


66
بودجه از تهیه ... به کاهش روز افزون نقش و سازمانهای دولتی در امور جاری و مدیریت کشور و با ...


559
در تهیه بودجه دستگاهها ... روشی که اخیراً برای تکمیل بودجه برنامه ای در بسیاری از کشور ها ...


683
همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی میگردد و‌ضمن ... بودجه و تهیه گزارشهای اقتصادی و ...


74
بودجه از تهیه تا ... با سالام اولین پست وبلاگ را به لایحه بودجه کشور برای سال 88 اختصاص می ...


418
خبری که از اولین نشست هیئت دولت در مورد بررسی بودجه بیرون آمده، نشان می دهد که هیئت وزیران ...


33
استانداری ها بخشنامه را جهت تهیه بودجه ... ابلاغ اعتبارات دستگاهها که در بودجه کل کشور ...


335
عدم رعایت این اصل، یعنی تهیه بودجه ای که ... ساز و کار تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می ...


993
تدوین بودجه به عنوان سند مالی که برنامه دخل و خرج کشور را مشخص می‌کند از اهمیت بسیاری ...


535
خبری که از اولین نشست هیئت دولت در مورد بررسی بودجه بیرون آمده، نشان می دهد که هیئت وزیران ...


551
آموزش تهیه بودجه. ... و افزایش سریع هزینه‌های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور ...


970
ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1395 ... ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور به ...


955
تعاريف تفريغ بودجه. از تفريغ بودجه تعريف قانوني نشده است ولي با توجه به آن چه در قوانين و ...


796
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تمام منابع و درآمدهایی که کشور از طریق نفت یا مالیات و روش های ...


972
واریز یارانه,ترخیص کالا اخبار,اخبار اقتصادی,یارانه ها,خبر اقتصادی مشاغل خانگی,بورس,دلار ...


924
همان طوری که گفته شد در این دوران حساسیت بیگانگان نسبت به بودجه کشور به ... تهیه بودجه ...


521
به گزارش خبرگزاری مهر ، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به نامه روسای سه اتاق بازرگانی ...