227
پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت-اصلی/توسعه صنعت نفت نیازمند گسترش روابط بین المللی است


341
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گفت: مسیر رو به رشد صنعت پتروشیمی به شدت وابسته به بهبود و ...


242
... بهبود و گسترش روابط بین المللی ... های این صنعت نیازمند منابع ... به رشد و توسعه است ...


37
همکاری‌های بین‌المللی در صنعت ... در روابط ... داشته است. دبیر ستاد توسعه ...


994
شرکت های معتبر چینی آماده همکاری و سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای صنعت پتروشیمی ایران هستند.


38
بازگشت صنعت نفت به مسیر توسعه. فرم ... بین ‌الملل ...


977
... بهبود و گسترش روابط بین المللی ... های این صنعت نیازمند منابع ... به رشد و توسعه است ...


632
... در دیپلماسی اقتصادی ایران، توسعه روابط و گسترش ... صنعت، انرژی، نفت ... بین المللی است ...


329
... که گسترش روابط ایران ... ستون توسعه صنعت نفت را ... بین المللی پرگس است که ...


763
شرکت مهندسی توسعه نفت; دانشگاه صنعت ... تمام روابط بین المللی ... فارس نیازمند رصد و ...


357
... در طرح های توسعه ای صنعت ... بازرگانی بین المللی ... می تواند به گسترش روابط ۲ ...


423
... بهبود و گسترش روابط بین المللی ... های این صنعت نیازمند منابع ... به رشد و توسعه است ...


753
... در دیپلماسی اقتصادی ایران، توسعه روابط و گسترش ... صنعت، انرژی، نفت ... بین المللی است ...


644
... که گسترش روابط ایران ... ستون توسعه صنعت نفت را ... بین المللی پرگس است که ...


819
شرکت مهندسی توسعه نفت; دانشگاه صنعت ... تمام روابط بین المللی ... فارس نیازمند رصد و ...


529
توسعه سلامت در شهرستان کنگان نیازمند گسترش مشارکت بین ... روابط بین المللی است ... صنعت نفت ...


629
... است؛ بر ضرورت توسعه ... های گسترش روابط را ... بهبود روابط بین المللی است ...


838
... ناپذیر است. معاون توسعه و ... صنعت نفت گسترش ... بین المللی صنعت نفت ...


540
... بین‌المللی فعالیت می‌کردند و الان در فضای پسابرجام صنعت نفت ممکن است ... گسترش اطلاع ...


600
... ما برای توسعه روابط با ... مطمئن بین دو کشور است و ... صنعت نفت و گاز ...