748
اصطلاحاتی که به هنگام بحث درباره کشورهای در حال توسعه ... کشورهایی با اقتصاد پایدار و ...


686
ضرابی، اصغر و مهری اذانی، (۱۳۸۰)، توسعه پایدار در جهان صنعتی و در حال توسعه، تهران، مجله رشد ...


211
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی باتوجه به ...


477
کشاورزی پایدار و ارگانیک در کشورهای در حال توسعه چکیده کشاورزی ارگانیک در ساده ترین تعریف ...


217
فروش اینترنتی کتاب "برنامه ریزی توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه" در فروشگاه فدک بوک


160
هدف این مقاله تجزیه و تحلیل چالشهای توسعه گردشگری پایدار در کشورهای در حال توسعه در صنعت ...


334
امروزه پایداری حیات بشر به وسیله مجموعه ای از عوامل تهدید می شود. تحول فناوری، پویایی ...


709
کشاورزی پایدار و ارگانیک در کشورهای در حال توسعه


153
نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که در کشورهای در حال توسعه هدف‌گذاری نامناسب برای یارانه‌های ...


295
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی


544
بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد بیشتر شهرهای کشورها در حال توسعه هنوز به امکانات و منابع ...


448
کشورهای در حال توسعه ... کشورهایی با اقتصاد پایدار و کاملاً توانا و در حال توسعه طی یک دوره ...


158
در این پژوهش با بهره گیری از نظریه نهادگرایی که به عنوان بعد چهارم توسعه پایدار شناخته ...


706
کشورهای در حال توسعه، امروزه به خوبی دریافته‌اند نسخه‌های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین ...


966
فقر و توسعه انسانی: شواهدی از ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه: مقاله 8، دوره 4، شماره 16 ...


808
توسعه پایدار می گوید این کار را انجام دادیم ... ای ایران و کشورهای در حال توسعه و همچنین به ...


50
جام جم آنلاين: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گزارشی نقش معدن در توسعه پایدار کشورهای ...


662
تهران - ایرنا - ایران درگزارش سال2017 درباره میزان موفقیت کشورهای جهان در دستیابی به اهداف ...


517
18- توسعه پایدار در ... هوايي تحت حمايت در حال پذيرش ... و 100 خریدار در کشورهای ...


279
... سواحل و بنادر در کشورهای در حال توسعه، با حضور ... و نقل آبی و توسعه پایدار سواحل ...