71
کشور در حال توسعه یا کشور رو به رشد کشوری است با استانداردهای نسبتاً پایین زندگی، پایه صنعتی توسعه نیافته و شاخص پایین توسعه انسانی (hdi).


888
با عنایت به جایگاه و اهمیتی که مدیریت منابع طبیعی در برنامه‌های توسعه ای کشور دارد و ضرورت تعامل بخش‌های علمی، تحقیقاتی و اجرائی در راستای رسیدن به اهداف و آرمان‌های توسعه پایدار …


227
سناریوهای حاضر پیشنهاد می کنند که کاهش انتشار کربن در کشورهای در حال توسعه ... توسعة پایدار ...


107
شاخص توسعه انسانی بالا (کشورهای در حال توسعه ...


652
پول سبز در حال رشد ... سوخت زیستی جلبک و نقش بالقوه آن برای توسعه پایدار در کشورهای در ...


847
یک کارشناس ارشد روابط بین الملل گفت: اکنون امنیت و توسعه دغدغه اصلی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم است.


485
بررسی تاثیر توسعه مالی بر فقر در کشورهای در حال توسعه منتخب: مقاله 5، دوره 6، بهار و تابستان 1395، بهار 1395 ، صفحه 55-66 اصل مقاله (875 k)


338
مدیریت پویا - مشکلات کشورهای در حال توسعه - چراغ راه آینده


546
ارزیابی نقش اجرای طرح های هادی در توسعه پایدار ... مواجه شدن کشورهای در حال توسعه با شهرهای ...


571
ارائه خدمت به مردم-بهره برداران ودانشجویان وتحصیلکردگان ودوستداران منابع طبیعی


655
ارزیابی نقش اجرای طرح های هادی در توسعه پایدار ... مواجه شدن کشورهای در حال توسعه با شهرهای ...


61
ارائه خدمت به مردم-بهره برداران ودانشجویان وتحصیلکردگان ودوستداران منابع طبیعی


651
رشد اقتصادی در اکثر کشورهای در حال توسعه مأیوس­کننده است. با رشد آهسته، تولید نسبت به کشورهای مقایسه­شونده روند نزولی دارد.


300
18- توسعه پایدار در ... هوايي تحت حمايت در حال پذيرش ... و 100 خریدار در کشورهای ...


598
توسعه پایدار در سال های ... پاگ،سوریک، شهرهای پایداردر کشورهای در حال توسعه ،مترجم ...


586
تحقیق در مورد تخصیص بهینه منابع آموزش و پرورش کشورهای حال توسعه عملیات چهارشنبه سوری آب های زیرزمینی تخت جمشید درباره کره زمین کی تعریف کا فن اسب دهه فجر


992
مشکلات و محرک های کشورهای در حال توسعه مشکلات کشورهای جهان سوم برای توسعه نوآوری از سه مؤلفه نشات می‌گیرد:


493
مقاله ها - کشورهای درحال توسعه - مقاله های مختلف در عرصه های مختلف برای استفاده در سمینارهای دانشگاهی و پایان نامه


764
توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی


42
فناوری اطلاعات و ارتباطات ict بی شک دردهه اخیر تحولات گسترده ای درتمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است گستره کاربردوتاثیرات این فناوری درزندگ...