353
ساعت24-هرگونه اطلاعات در خصوص مقررات و توصیه‌های ... (نزدیک به اربعین) ... * توصیه‌های ترافیکی ...


92
رئیس پلیس راه خوزستان: زائران اربعین در مسیر برگشت به توصیه‌های ترافیکی توجه کنند


827
عصر خودرو- رئیس پلیس راه خوزستان گفت: زائرانی که قصد برگشت از کربلا را دارند عجله و شتاب نداشته باشند و به توصیه‌های ترافیکی که اعلام می‌شود حتما توجه کنند.


460
رشت رویایی- با توجه به افزایش سفرهای اربعین و تردد ... انتظامی توصیه‌های کاربردی ...


802
هشدار پلیس به زائران پیاده روی اربعین 96 و توصیه نیروی انتظامی به زائران کربلا در اربعین 96 در ...


661
توصیه‌های پلیس به زائرین اربعین - با توجه به افزایش سفرهای اربعین و تردد زائران در -توصیه-پلیس-زائرین-اربعین


658
... حمله به زایران اربعین ... های مهم ترافیکی پلیس به ... نیوز توصیه های ترافیکی پلیس ...


292
توصیه هایی مهم برای زائرین ... توصیه‌های ترافیکی ... مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهید.


147
... حمله به زایران اربعین ... های مهم ترافیکی پلیس به ... نیوز توصیه های ترافیکی پلیس ...


240
توصیه هایی مهم برای زائرین ... توصیه‌های ترافیکی ... مراتب را سریعاً به پلیس اطلاع دهید.


267
... حمله به زایران اربعین ... های مهم ترافیکی پلیس به ... نیوز توصیه های ترافیکی پلیس ...


154
... حمله به زایران اربعین ... های مهم ترافیکی پلیس به ... نیوز توصیه های ترافیکی پلیس ...


887
هرگونه اطلاعات در خصوص مقررات و توصیه‌های اجرایی، انتظامی، بهداشتی و امنیتی را صرفاً از ...


910
توصیه‌های پلیس فتا به ... ۵ ایراد مهم به ستاد ملی اربعین. ... محدودیت‌های ترافیکی اربعین در ...


23
... رسانی به زائرین اربعین سال 94 ... تجهیزات پلیس استان ایلام به منظور ... توصیه‌های مهم وزارت ...


835
دانلود کلیپ گل های بازی ... با توجه به اختلال تلفن ... زائران در مراسم اربعین حسینی ...


929
نکاتی مهم برای زائران اربعین ... به ویژه زائران اربعین به مدیران و ... توصیه های ترافیکی


639
... عراق برای زایران ... توصیه‌های مهم پلیس به ... ترافیکی اربعین 95/ کنترل ...


701
این مهم را باید در نظر ... توصیه‌های پلیس به ... محدودیت های ترافیکی در ایام اربعین ...